CV-sida

Kajsa Kuoljok

Kajsa Kuoljok

Forskning

Current research project:

2022-2026: Climate Transitions in Contested Forests: Justice and governance in digital times. Funding body: Formas.

Bakgrund

2020: PhD in Ethnolgy, Umeå University. Dissertation title: Digital information and traditional knowledge the implementation of GPS collars as a tool in reindeer husbandry. Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-175192

Publikationer i urval

Kuoljok, Kajsa (2020). “In the Tracks of the Reindeer: The Emotional Effects of Digital Information on Reindeer Herders”. Ethnologica Fennica, vol 47, No 2, p. 5-26.  

Kuoljok, Kajsa (2019). ” Without land we are lost: Traditional knowledge, digital technology and power relations”. AlterNative, vol 15, Issue 4, p. 349-358. 

Kuoljok, Kajsa (2019). “Reading the Reindeer. New ways of Looking at the Reindeer and the Landscape in Contemporary Husbandry”. Ethnologica Scandinavica, 49, p.22-39. 

Kuoljok, Kajsa (2017). ”Bårjåstit – Att segla. Samernas flyttningsmönster i en tid av kraftverksutbyggnaden längst Stuor Julevädno/Stora Lule älv”. Gielas/Kjølen. Arkeologi och historie i lule- og sørsamisk område.   

Kuoljok, Kajsa (2015). New ways into the Sami language. Nordisk museologi. 2015:2, s. [108]-113 

Blind, Ann-Catrin, Blind, Ann-Catrin, Kuoljok, Kajsa, Axelsson Linkowski, Weronika & Tunón, Håkan (2014). Myrens betydelse för renen och renskötseln: biologisk mångfald på myrar i renskötselland. Uppsala: Naptek  DOI:10.13140/RG.2.1.4078.0242

Kuoljok, Kajsa & Blind, Ann-Catrin (2012) ”Renen och renbete – renskötarens árbediehtu” I: Ájddo - reflektioner kring biologisk mångfald i renarnas spår: en kunskapssammanställning om renar och renbete . Uppsala: Naptek 


Kontaktinformation

Postdoktor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landsbygdsutveckling
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala