CV-sida

Kamil Chojnowski

Kamil Chojnowski

Bakgrund

Kandidatexamen: Landskapsarkitektur, University of Life Sciences in Lublin (2014)

Masterexamen: Landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp (2020)


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp