CV-sida

Karin Alvåsen

Alvåsen.png
Mitt intresse för djurvälfärd och mjölkkor fick mig att doktorera inom projektet ”Självdöda och avlivade kor i svenska mjölkbesättningar”.

Presentation

Nu arbetar jag som postdoktor på Avdelningen för idisslarmedicin och epidemiologi (IME) där jag framför allt forskar men även undervisar i epidemiologi och handleder kandidat- och masterstudenter.

Forskning

Pågående forskning

Förbättrad användning av klövverkningsregistreringar

Friska klövar är en förutsättning för en fungerande mjölkproduktion. Syftet med projektet är att få mer kunskap kring klövverkningsrutiner och effekten av dessa, hur klövproblem (med olika behandlingar och allvarlighet) påverkar mjölkproduktion, fertilitet, utslagning med mera. Ett ytterligare syfte är att undersöka sambandet mellan klövverkningsregistreringar och hältor identifierade genom Fråga Kon. Med i projektgruppen är Ulf Emanuelson (KV, SLU), Christer Bergsten (BT, SLU) och Marie Jansson Mörk (Växa Sverige). Forskningen finansieras av Formas. 

Vinster genom djurvälfärd

Svensk djurskyddslagstiftning innebär strängare krav än den europeiska inom flera områden. Projektets syfte är att utreda de vinster och kostnader som detta resulterar i. Till exempel har svenska mjölkkor rätt till att beta under sommaren och inom detta projekt har ett urval av vetenskapliga studier kring kor på bete granskats för att undersöka de ekonomiska konsekvenserna av krav på bete för mjölkkor. Under 2016 kommer vi att arbeta vidare med frågeställningar kring grisproduktion med fokus på suggors välfärd och grisföretagarnas ekonomi. I projektgruppen ingår personer från KV, HMH, SCAW och Institutionen för ekonomi. Projektet finansieras av Svenska djurskyddsföreningen.

Bakgrund

  • Husdjursagronomexamen vid SLU, Uppsala, 2009
  • Anställd på Länsstyrelsen i Uppsala län, 2009-2010
  • Doktorsexamen inom epidemiologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, 2014

Publikationer i urval

Alvåsen, K., Jansson Mörk, M., Dohoo, I.R., Hallén Sandgren, C., Thomsen, P.T. & Emanuelson, U. (2014). Risk factors associated with on-farm mortality in Swedish dairy cows. Preventive Veterinary Medicine 117, 110-120.

Alvåsen, K., Roth, A., Jansson Mörk, M., Hallén Sandgren, C., Thomsen, P.T. & Emanuelson, U. (2014). Farm characteristics related to on-farm cow mortality in dairy herds: a questionnaire study. Animal 8:10, 1735-1742.

Alvåsen, K., Thomsen, P.T., Hallén Sandgren, C., Jansson Mörk, M. & Emanuelson, U. (2014). Risk factors for unassisted on-farm death in Swedish dairy cows. Animal Welfare 23, 63-70.

Alvåsen, K., Jansson Mörk, M., Hallén Sandgren, C., Thomsen, P.T. & Emanuelson, U. (2012). Herd-level risk factors associated with cow mortality in Swedish dairy herds. Journal of Dairy Science 95, 4352-4362.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper (KV); Enheten för epidemiologi
Telefon: 018-671323, 070-5413227
Arbetsbeskrivning: studerar självdöda och avlivade kor i svenska mjölkbesättningar. dairy cows, mortality, euthanised/dead, risk factors, herd and cow level
Postadress:
SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper
Box 7054
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se