CV-sida

Karin Gerhardt

Karin Gerhardt
Karin Gerhardt är biolog och anställd som forskare på CBM. Karins forskning rör främst frågor relaterade till hållbara livsmedelssystem, jordbruk- och brödhistoria.

Presentation

Utöver sin forskartjänst på CBM arbetar Karin med undervisning om mångfalds- och klimatkrisen.

Karins bakgrund är skogsbiologi och utvecklingsfrågor. Hon har en doktorsexamen från 1994 i tropisk skogsekologi. Karin har tidigare arbetat på Sida/SAREC samt för UNESCO. På CBM har hon arbetat som rådgivare åt Sida om biologisk mångfalds- området (Swedbio 2002-12). Forskning på CBM har ffa rört miljöhänsyn i skogsbruket (2013-16).

Karin arbetar deltid på SLU och driver dessutom ett brödbageri & café. Hon håller föreläsningar om brödhistoria. Hennes pågående forskning rör hållbar produktion och konsumtion av äldre sädesslag (kulturspannmål) och med innovation kring dessa.

 

 

 

Undervisning

Karin undervisar om ekosystemtjänster, biologisk mångfald, klimat- och livsmedelskrisen och agrarhistoria ffa kopplad till jordbrtukets utveckling.

Forskning

Pågående projekt i urval:

Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?  Ett tvärvetenskapligt projekt från jord till bord.
FORMAS finansierat, pågår mellan 2019-2022

Projekthemsida: https://www.slu.se/historiska-sadesslag

 

 

Tidigare projekt i urval

- Delprojekt: Extremväder: Kulturspannmål och moderna sorters toleransförmåga inom ekologiskt jordbruk.   
- Kunskapssammanställning om ”skogsbryn”  (2017)
- Utveckling av miljöhänsyn vid uttag av skogsbränsle
(Energimyndigheten, slutrappport 2017)
- Ökad biobränsleproduktion och god miljöhänsyn - två (o)förenliga mål? (Energimyndigheten, Slutrapport 2014-12-31)

Medförfattare till CBM:s rapport/studie "Sammanställning och bedömning av myggbegränsningsmetoder i Sverige och andra länder" (Karin Gerhardt, Mattias Iwarsson och Håkan Tunón, Centrum för biologisk mångfald, 2013)


 

Samverkan

Inom sina två huvudsakliga arbetsuppgifter ingår samverkan med andra forskare samt det omgivande samhället.

Publikationer i urval

Zamaratskaia, G., Gerhardt, K., & Wendin, K. (2021). Biochemical characteristics and potential applications of ancient cereals-An underexploited opportunity for sustainable production and consumption. Trends in Food Science & Technology, 107, 114-123.

Wendin, K., Mustafa, A., Ortman, T., & Gerhardt, K. (2020). Consumer awareness, attitudes and preferences towards heritage cereals. Foods, 9(6), 742.


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning
Telefon: +4618-671344, +46709429055