CV-sida

Karin Söderqvist

Karin Söderqvist

Presentation

Nuvarande tjänst: doktorand i livsmedelssäkerhet

Vi konsumerar ätfärdiga produkter i allt större utsträckning. I livsmedelsbutikerna finns bland annat en uppsjö av påsar med olika salladstyper samt måltidsförpackningar med blandsallad, där köttprodukter ofta ingår. I mitt doktorandprojekt jobbar jag med frågan: Hur säkra är de här produkterna?

Forskning

Vilka mikrobiologiska risker finns det med ätfärdiga sallader?

I en studie undersöker vi förekomsten av sjukdomsframkallande bakterier i blandsallader (lunchsallader) som köpts in från livsmedelsbutiker, caféer etc.

Vi studerar också tillväxten av Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, Listeria monocytogenes och E. coli O157:H7 i sallad med och utan köttingrediens, vid förvaring i olika temperaturer.

I de prover som ingår i tillväxtförsöket, undersöker vi dessutom samspelet mellan smittämnen och salladens bakgrundsflora. Det finns normalt ett mycket stort antal bakterier i sallad (omkring 10 miljoner bakterier per gram). Bakgrundsfloran består av många bakterietyper och vi studerar hur sammansättningen av dessa varierar med typ av sallad, förvaringstemperatur och ympad patogen.

Bakgrund

Doktorand vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, från 2010

Klinikveterinär smådjur, 2003-2010

Veterinärexamen, SLU, 2003

Publikationer i urval

Söderqvist K, Thisted Lambertz S, Vågsholm I, Boqvist S (2016) Foodborne bacterial pathogens in retail prepacked ready-to-eat mixed ingredient salads. J Food Prot 79(6):978-985

Söderqvist K, Boqvist S, Wauters G, Vågsholm I, Thisted-Lambertz S (2012) Yersinia enterocolitica in sheep-a high frequency of biotype 1A. Acta Vet Scand 54:39


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: 018-672381
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala