CV-sida

Karin Söderqvist

Karin Söderqvist
Jag är veterinär med specialintresse för livsmedelssäkerhet. Mitt största fokus har hittills varit bakteriella smittämnen som sprids från djur till människa via ätfärdiga livsmedel som t ex salladsprodukter. Under senaste åren har jag arbetat med mikrobiologiska aspekter på köttkvalitet i syfte att förlänga hållbarhetstiden och minska svinnet. Jag är mycket intresserad av tillämpad livsmedelsforskning med hållbarhetsfrågor i centrum. Jag genomgår även en europeisk specialisering inom veterinär folkhälsa.

Undervisning

Jag arbetar med undervisning inom ämnet livsmedelssäkerhet, dels för studenter inom veterinärprogrammet men även studenter inom andra utbildningar som t ex magisterprogrammet i livsmedelstillsyn på SLU och masterprogrammet i infektionsbiologi på Uppsala Universitet. Jag är även kursledare och handleder studenter som gör sitt examensarbete eller masterarbete.

Forskning

En del av min arbetstid ägnar jag åt forskningsprojekt och för närvarande pågår ett par projekt som undersöker om det går att förlänga hållbarhetstiden för köttprodukter med bibehållen kvalitet. Målsättningen är att minska onödigt svinn. Livsmedelsmikrobiologi ligger mig varmt om hjärtat och jag tillbringar gärna en del av min tid på lab; som en del av olika projekt eller som handledare för studenter.

Bakgrund

Anställd på SLU sedan 2010

Doktorsexamen 2017 Avhandling

Veterinärexamen 2003

Publikationer i urval

Fernandez-Cassi, X., K. Söderqvist, A. Bakeeva, M. Vaga, J. Dicksved, I. Vagsholm, A. Jansson, S. Boqvist. Microbial communities and food safety aspects of crickets (Acheta domesticus) reared under controlled conditions. J. Insects as Food Feed. 2020. 6(4): 429 – 440. https://doi.org/10.3920/JIFF2019.0048.

Söderqvist, K., AK. Rosberg, S. Boqvist, B. Alsanius, L. Mogren, I. Vågsholm. Season and species – two possible hurdles for reducing the food safety risk of Escherichia coli O157 contamination of leafy vegetables. J Food Prot. 2019. 82 (2): 247–255. 

Mogren, L., S. Windstam, S. Boqvist, I. Vågsholm, K. Söderqvist, AK. Rosberg et al. The Hurdle Approach-A Holistic Concept for Controlling Food Safety Risks Associated With Pathogenic Bacterial Contamination of Leafy Green Vegetables. A Review. Front Microbiol. 2018 Aug 24;9:1965. doi: 10.3389/fmicb.2018.01965.

Boqvist, S., K. Söderqvist, I. Vågsholm. Food safety challenges and One Health within Europe. Acta Vet. Scand. 2018; 60:1. https://doi.org/10.1186/s13028-017-0355-3

Söderqvist, K. Is your lunch salad safe to eat? Occurrence of bacterial pathogens and potential for pathogen growth in pre-packed ready-to-eat mixed-ingredient salads. Review. Infect. Ecol. Epidemiol. 2017; Dec 1;7(1):1407216. doi: 10.1080/20008686.2017.1407216. 


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet
Telefon: +4618672746
Postadress:
BVF, Bakteriologi och livsmedelssäkerhet, Box 7036
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala