CV-sida

Karl-Erik Gustavsson

Karl-Erik Gustavsson

Presentation

Forskningsingenjör anställd på SLU sedan 1994.Verkar huvudsakligen inom enheten hortikulturell produktkvalitet och efterskörd.

Ansvarar för laboratorierna inom enheten och har även ett övergripande ansvar för att säkerhetsregler gällande labbarbete efterlevs inom hela området.

Specialitet HPLC-analys av antioxidanter i växtprodukter.

Bla analyseras Karotenoider, Tokoferoler, Polyacetylener, Polyfenoler med spec inriktning på flavonoler/antocyaner, C-vitamin summan av dehydro-askorbinsyra och askorbinsyra. Vidare analyseras klorofyll, sockerarter och organiska syror.

GC-analys.  Specialitet är analys av  etenhalten  i headspace. Vi utför bl a utredningar om etenstatus i lagerlokaler, genom att sampla prover i specifika gasprovpåsar och i efterhand analysera gasen på GC. Detektionsnivån är 10 ppb.

Instrumentering:

4 HPLC-system med UV/DAD-detektorer, 2 GC med FID, enheten har också RI-detektor och en bra Fluorescensdetektor , vidare finns en mycket bra spektrofotometer, en autotitrator en minolta Chromameter .

Enheten har också tillgång till 4 klimatkammare med möjlighet att hålla konstant temperatur/luftfuktighet 2-35 °C, används för lagringsstudier.


Kontaktinformation

Forskningsingenjör vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640415392
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp

Publikationslista: