CV-sida

Karl-Johan Bergstrand

Karl-Johan Bergstrand

Undervisning

Programstudierektor, Mastersprogrammet Horticultural Science

Kursansvarig/examinator: BI1143 Odlingssystem i trädgårdsföretag, TD0012 Hortikulturell praktikkurs

Examinator: BI1233 Hydroponiska system i odling och offentlig miljö

Biträdande kursledare: TN0327 Teknologi, mark, klimat för odling

 

Handledning

Md. Sani, doktorand, biträdande handledare