CV-sida

Karl-Johan Bergstrand

Karl-Johan Bergstrand

Undervisning

Programstudierektor, Mastersprogrammet Horticultural Science

Handledning

Md. Sani, doktorand, biträdande handledare