CV-sida

Karl-Johan Bergstrand

Karl-Johan Bergstrand

Presentation

Jag forskar och undervisar med specialisering på växthusodling/odling i kontrollerat klimat (i synnerhet artificiellt ljus, gödsling och hydroponik). Mitt forskningsintresse rör sig främst inom produktionsfysiologi, d.v.s hur vi försörjer växterna i ett produktionssystem med näring, vatten, ljus, klimat etc. Undervisningen överlappar detta men är lite bredare och innefattar även teknologi såsom energi och mekanik. 

Jag är programstudierektor för Masters-programmet Horticultural Science. Jag är suppleant i LTV-fakultetens docentnämnd. Jag är också skyddsombud på institutionen.

Undervisning

Undervisning inom Trädgårdsingenjörsprogrammet (Odling) och Masterprogrammet Horticultural Science.
Kursansvar BI1143 Odlingssystem i trädgårdsföretag samt TD0012 Hortikulturella praktikkursen.

Forskning

 • Integrerad näringstillförsel – förbättring av näringsutnyttjande vid organisk gödsling genom bladgödsling
 • Utveckling av intelligenta styrsystem för växthusbelysning med hög andel lokal förnybar energi (Energimyndigheten)
 • Ny metod för biotisk stressdetektering i växthusproduktion (EIP)
 • Energieffektiv klimatstyrning i växthus (EIP)
 • Food waste to new food in an urban context – production, risk assessment and consumer acceptance (FORMAS)
 • Optimized integrated control in greenhouse systems sees the light (SLF)

Samverkan

Medverkan i plattformen "Biocirkulär ekonomi" (Partnerskap Alnarp)

Medverkan i SLU Horticulture

Bakgrund

 • Trädgårdsingenjör
 • Kandidat i Biologi
 • Agronomie Licentiat
 • Agronomie Doktor
 • Docent i trädgårdsvetenskap

Handledning

 • Huvudhandledare åt Annie Drottberger

Publikationer i urval

Ahlman L., Bånkestad D., Khalil S., Bergstrand K.-J., Wik T. 2021. Stress detection using proximal sensing of chlorophyll fluorescence on canopy level. AgriEngineering 3, 648–668, https://doi.org/10.3390/agriengineering3030042

Bergstrand K.-J., Asp H., Hultberg M. 2020. Utilizing liquid biodigestates as base for nutrient solutions in hydroponic production systems. Sustainability 12, 10076, doi:10.3390/su122310076

Bergstrand, K.-J., Löfkvist K., Asp H. 2020. Dynamics of nutrient availability in tomato production with organic fertilizers. Biological Agriculture and Horticulture 36:3, 200-212, https://doi.org/10.1080/01448765.2020.1779816

Caspersen, S., Bergstrand, K.-J. 2020. Phosphorus restriction influences P efficiency and ornamental quality of poinsettia and chrysanthemum. Scientia Horticulturae 267, https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109316

Pelayo Lind, O., Hultberg, M., Bergstrand, K.-J., Larsson Jönsson, H., Caspersen S., Asp, H. 2020. Biogas digestate in vegetable hydroponic production: pH dynamics and pH management by controlled nitrification. Waste and Biomass Valorization 12(1):123-133.  DOI: 10.1007/s12649-020-00965-y

Alsanius, Beatrix W., Karlsson, M., Rosberg, A.K., Dorais, M., Naznin, M.T., Khalil, S., Bergstrand, K.-J. 2019. Light and Microbial Lifestyle: the impact of light quality on plant-microbe interactions in horticultural production systems – a review. Horticulturae 5(41); doi:10.3390/horticulturae5020041

Bergstrand, K.-J., Löfkvist K., Asp H. 2019. Dynamics of nitrogen supply in potted crops with organic fertilization. Biological Agriculture and Horticulture, 35:3, 143-150,DOI 10.1080/01448765.2018.1498389

Gharaie, S., Vaas, L.I.A., Rosberg, A.K., Windstam, S., Karlsson, M., Bergstrand, K.-J., Wohanka, W., Khalil, S., Alsanius, B.W. 2017. Light spectrum modifies the utilization pattern of energy sources in Pseudomonas sp. DR 5-09. PLoS ONE 12(12): e0189862

Bergstrand, K.-J. 2017. Methods for growth regulation of greenhouse produced ornamental pot- and bedding plants-a current review. Folia Horticulturae 29(1):63-74.

Alsanius, B.W., Bergstrand, K.-J., Hartmann, R., Gharaie, S., Wohanka, W., Dorais, M., Rosberg, A.K. 2017. Ornamentals in new light: Artificial lighting shapes the microbial phyllopshere community structure of greenhouse grown sunflowers (Helianthus annuus L.). Scientia Horticulturae 216:234-247

Bergstrand, K.-J., Suthaparan, A., Mortensen, L.M., Gislerød, H.R. 2016. Photosynthesis in horticultural plants in relation to light quality and CO2 concentration. European Journal of Horticultural Science 81(5):237-24

Bergstrand, K.-J., Mortensen, L.M., Suthaparan, A., Gislerød, H.R. 2016. Acclimatisation of greenhouse crops to differing light quality. Scientia Horticulturae 204:1-7


Publikationslista: