CV-sida

Karl-Johan Bergstrand

Karl-Johan Bergstrand

Presentation

Forskning och undervisning inom växthusodling/odling i kontrollerat klimat (i synnerhet artificiellt ljus, gödsling och hydroponik).

Administration och tekniskt stöd växthus och Biotron.

Undervisning

Växthusodling Trädgårdsingenjörsprogrammet/Hortonomprogrammet.
Kursansvar Hortikulturella praktikkursen.

Bakgrund

  • Trädgårdsingenjör
  • Kandidat i Biologi
  • Agronomie Licentiat
  • Agronomie Doktor
  • Docent i trädgårdsvetenskap

Handledning

Biträdande handledare åt Olle Lind

Publikationer i urval

Bergstrand, K.-J. 2017. Methods for growth regulation of greenhouse produced ornamental pot- and bedding plants-a current review. Folia Horticulturae 29(1):63-74.

Alsanius, B.W., Bergstrand, K.-J., Hartmann, R., Gharaie, S., Wohanka, W., Dorais, M., Rosberg, A.K. 2017. Ornamentals in new light: Artificial lighting shapes the microbial phyllopshere community structure of greenhouse grown sunflowers (Helianthus annuus L.). Scientia Horticulturae 216:234-247

Bergstrand, K.-J., Suthaparan, A., Mortensen, L.M., Gislerød, H.R. 2016. Photosynthesis in Horticultural Plants in Relation to Light Quality and CO2 Concentration. Accepted for publication in European Journal of Horticultural Science

Bergstrand, K.-J., Asp, H., Schüssler, H.K. 2016. Growth control of ornamental and bedding plants using by manipulation of photoperiod and light quality. Acta Horticulturae 1134:33-40

Bergstrand, K.-J., Mortensen, L.M., Suthaparan, A., Gislerød, H.R. 2016. Acclimatisation of greenhouse crops to differing light quality. Scientia Horticulturae 204:1-7


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi
Telefon: 040-415343
Arbetsbeskrivning: Växthus, belysning, prydnadsväxter, hydroponisk odling
Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Publikationslista: