CV-sida

Karl-Johan Bergstrand

Karl-Johan Bergstrand

Presentation

Forskar på växthusodling, klimat, belysning, hydroponik, slutna odlingssystem.

Undervisning

Växthusodling, tring/hort

Länkar


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för biosystem och teknologi
Telefon: 040-415343
Arbetsbeskrivning: Växthus, belysning, prydnadsväxter, hydroponisk odling
Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103
230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp

Publikationslista: