CV-sida

Katarina Gustavsson

Katarina Gustavsson.jpg
Ekonom vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Presentation

 Driven och analytisk ekonom med gedigen arbetslivserfarenhet

Bakgrund

 2017 - Ekonom, SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Umeå

2011 - 2017 ; Ekonomiansvarig, SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö, Umeå

2010 – 2011; Gruppchef Redovisning & Rapportering, Eniro Sverige, Stockholm

2005 -2010; Financial controller, Eniro Sverige Online, Stockholm

2004 – 2005; Financial controller, Ticnet, Stockholm

2000 – 2004; Revisor, PwC, Täby

Utbildning :1996 – 1999 Civilekonomprogrammet, 160 p, inriktning redovisning och finansiering, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

1993 – 1996 Gymnasieexamen, ekonomisk linje inriktning redovisning, Östra Gymnasiet, Umeå


Kontaktinformation
Ekonom vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV); Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, gem
Telefon: 090-7868761
Postadress:
Inst för NJV, gemensamt,
90183 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå