CV-sida

Katharina H. E. Meurer

Katharina Meurer
För mer information om Katharina, gå till den engelska sidan.

Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för ekologi; Enheten för systemekologi
Telefon: 018-672476
Postadress:
Inst för Ekologi, Box 7044
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls Väg 16, Uppsala