CV-sida

Katharina H. E. Meurer

Katharina Meurer
För mer information om Katharina, gå till den engelska sidan.

Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för mark och miljö; Mark och miljö, Biogeofysik
Telefon: 018-672476
Postadress:
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennarat Hjelms väg 9, Uppsala