CV-sida

Kelley Gundale

Kelley Gundale
I am the primary contact for activities at the Vegetation Ecology Lab. I also serve as the Department's representative for Equal Opportunities at the Forest Faculty.

Bakgrund

M.Sc. Forestry (2001). Michigan Technological University. Houghton, Michigan, USA

B.Sc. Biology (1995). Michigan Technological University. Houghton, Michigan, USA


Kontaktinformation
Forskningsassistent vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för ekosystem
Telefon: +46-90-786 8444
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå