CV-sida

Kent Dryler

Kent Dryler.jpg
Försöksledare vid fältforskningsstationen Röbäcksdalen

Kontaktinformation
Försöksledare vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV); Norra försöksdistriktet
Telefon: 073-8051410
Postadress:
NJV, norra försöksdistriktet
90432 UMEÅ
Besöksadress: Verkstadsgatan 15, Umeå
Sidansvarig: kent.dryler@slu.se