CV-sida

Kim Frieberg

Kim Frieberg
Doktorand inom Molekylär Toxikologi

Forskning

I mitt projekt arbetar jag med att undersöka förekomsten av föroreningar i vatten med hjälp av cell-baserade metoder. Låga halter föroreningar, av många olika typer av kemikalier, förekommer både i miljön och i dricksvatten. Dessa föroreningar är i vissa fall svåra för reningsverk att rena bort.

Jag försöker skapa bättre förståelse hur olika reningsprocesser kan påverka förekomsten av dessa föroreningar; genom att studera biologiska effekter av vatten som genmgått olika typer av reningssteg. 

Mitt projekt går hand i hand med arbetet att främja 4 av Sveriges 16 miljökvalitetsmål.  Att säkerställa en Giftfri Miljö, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.  

Bakgrund

Kandidatexamen i biologi/molekylärbiologi, Uppsala Universitet 

Masterexamen i biologi med inriktning Miljötoxikologi, Uppsala Universitet 

Handledning

Johan Lundqvist, PhD, Associate Professor of Molecular Toxicology

Agneta Oskarsson, PhD, Professor Emeritus


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); Enheten för farmakologi och toxikologi
Telefon: +4618673536
Postadress:
BVF, Avd för farmakologi och toxikologi, Box 7028
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26, Uppsala