CV-sida

Kimmo Rumpunen

Kimmo Rumpunen
Jag är forskare och växtförädlare vid Institutionen för växtförädling med ansvar för sortframställning av äpple, vinbär och havtorn. Jag har ett stort intresse i att utveckla goda och nyttiga livsmedel från sort till färdig produkt och har valt att särskilt fokusera drycker av allehanda slag, och samarbetar ofta med företag.

Presentation

Jag har sedan 1991 varit anställd vid SLU och under hela min verksamhetstid arbetat med tillämpad forskning med fokus på 1) domesticering och utvärdering av frukt- och bärväxter, 2) hälsobefrämjande ämnen i frukter och bär, särskilt fenoler samt 3) resistens och kvalitetsförädling av frukter och bär.

Som växtförädlare har jag tagit fram flera nya sorter av frukter och bär och även prydnadsväxter som klematis för odling i svenskt klimat. Exempel på sorter är svarta vinbäret  PETTER, trädgårdsblåbären OLLE och PELLE, rabarbersorterna BARBRO och BERIT, havtornssorterna LOTTA, SVENNE, SOL, IDUN, TORUN, FENJA och EIR samt rosenkvittensorterna DARIUS och RONDO. De klematissorter som jag utvecklat är KAJSA, SUNNA, BALSGARD LINNEA, TUVA, och TINDRA

Sedan 2018 har jag ansvar för sortframställning av äpple såväl dessert- som must- och cideräpplen för odling i Sverige.

 

Undervisning

Jag medverkar med föreläsningar i hortikulturellt inriktade kurser samt kurser kring innovation och produktutveckling. Jag handleder studenter i olika projektarbeten.

Forskning

Jag har i min forskning särskilt undersökt förekomst och variation i innehållet av olika fenoler (antioxidanter) i hortikulturellt växtmaterial. Fenoler är potentiellt hälsobefrämjande ämnen som förekommer i hela växten men särskilt i rötter, bark, blad och fruktskal. Innehållet av dessa ämnen kan variera mycket beroende på sort  och miljöfaktorer. Genom växtförädling finns möjlighet att påverka innehållet av fenoler och därmed utveckla specifika sorter för olika användningsområden.

Bakgrund

Hortonom 1990 SLU

Agronomie doktor i Hortikulturell växtförädling och genetik 2001 SLU

Handledning

Biträdande handledare för:

1) doktorand Stina Burri (Studier av växtmaterial som motverkar lipidoxidation i köttprodukter)

2) doktorand Jonas Skytte af Sätra (Accelererad och kostnadseffektiv sortutveckling genom genombaserad växtförädling)

Publikationer i urval

 

Burri S et al. (2019). Lipid oxidation inhibition capacity of 11 plant materials and extracts evaluated in highly oxidised cooked meatballs. Foods, 8 (406) 14 sidor. DOI:10.3390/foods8090406

Spoor T et al. (2019). Chemical contents and blue mould susceptibility in Swedish-grown cider apple cultivars. European Journal of Horticultural Science, 84(3), ss 131-141. DOI: 10.17660/eJHS.2019/84.3.3

Muzila  M  et al. (2018).  Harpagophytum germplasm varies in tuber peel and pulp content of important phenylpropanoids and iridoids. South African Journal of Botany, 115  ss.153-160. DOI:10.1016/j.sajb.2018.02.388

Rumpunen  K  et al. (2017).  Swedish apple cultivars vary in traits for juice and cider making  Proceedings of the XIV EUCARPIA Symposium on Fruit Breeding and Genetics : Bologna, Italy, June 14-18, 2015  (1172) ss. 255-258. DOI:10.17660/ActaHortic.2017.1172.48

Nybom  H  et al. (2017).  Cideräpplen i Sverige.   Alnarp: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur trädgård växtproduktionsvetenskap. Rapportserie,  (2017:17).

Rosander  U  et al. (2017).  Methodological considerations in a pilot study on the effects of a berry enriched smoothie on children's performance in school. Food and Nutrition Research, 61  DOI:10.1080/16546628.2017.1409063

Vagiri  M  et al. (2017).  Phenolic compounds in black currant leaves - an interaction between the plant and foliar diseases?  Journal of Plant Interactions, 12 (1),  ss.193-199. DOI:10.1080/17429145.2017.1316524

Burri  S  et al. (2017).  Antioxidant capacity and major phenol compounds of horticultural plant materials not usually used.  Journal of Functional Foods, 38 (Part A),  ss.119-127. DOI:10.1016/j.jff.2017.09.003

 


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4644265833, +46709576868
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp