CV-sida

Konstantinos Karantininis

Konstantinos Karantininis

Presentation

Please see my CV page in English, by clicking IN ENGLISH in the top menu


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Telefon: +4640415474
Postadress:
Institutionen för ekonomi
Box 7013
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Alnarp