CV-sida

Konstantinos Karantininis

Konstantinos Karantininis

Presentation

Please see my CV page in English, by clicking IN ENGLISH in the top menu


Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för människa och samhälle
Telefon: +4640415474
Postadress:
Institutionen för ekonomi
Box 7013
75007 Uppsala
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, 756 51 Ultuna, Alnarp