CV-sida

Kristin Aleklett Kadish

Kristin Aleklett Kadish
Jag forskar inom mikrobiologisk ekologi och har bland annat studerat hur mikrobsamhällen i växter formas och utvecklat mikrofluidik chip för att studera hur svampar söker efter föda i jorden.

Publikationer i urval

Aleklett K., Kiers E.T., Ohlsson P., Shimizu T.S., Caldas V.E.A., Hammer E.C. (2018) Build your own soil: exploring microfluidics to create microbial habitat structures, ISME journal, 12, 312–319


Hart M., Aleklett K., Chagnon P.-L., Egan C., Ghignone S., Helgason T., Lekberg Y., Öpik, M., Pickles, B.J., Waller L., (2015) Navigating the labyrinth: A guide to sequence-based, community ecology of arbuscular mycorrhizal fungi, New Phytologist, 207(1):235-47

Aleklett K., Leff J., Fierer N. and Hart M. (2015) Wild plant species growing closely connected in a subalpine meadow host distinct root-associated bacterial communities. PeerJ, 3:e804

Aleklett K., Hart M. and Shade A. (2014) The microbial ecology of flowers: an emerging frontier in phyllosphere research. Botany, 92 (4): 253-266

Aleklett K. & Hart M. (2013) The root microbiota – a fingerprint in the soil? Plant and Soil, 370 (1-2): 671-686

Aleklett, K. & Wallander, H. (2012) Effects of organic amendments with various nitrogen levels on arbuscular mycorrhizal fungal growth. Applied Soil Ecology 60, 71–76


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 102
23053 Alnarp
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp