CV-sida

Kristina Ascárd

Kristina Ascard

Presentation

Forskningsområde

  • Byggnaders inplacering i landskapet, byggnadsplanering, landsbygdsarkitektur
  • Ansvarig för handboksserien Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader.

Undervisning

Undervisar på lantmästar-kandidatprogrammet

Kursansvarig för kurserna Byggnadsplanering och Självständiga arbeten för lantmästare - kandidatprogrammet

samt föreläser och håller övningar på ett flertal andra kurser inom byggnadsplaneringsområdet.

Forskning

Pågående forskning

  • Byggnader för mjölkproduktion – Planeringsförutsättningar, planeringsprinciper och planlösningar

Samverkan

Nationellt kompetensråd inom det gröna och naturbaserade näringslivet

Uppdrag

SLUs representant i Skolverkets Nationella rådet för Naturbruksprogrammet

Övriga uppdrag

Ingår i ledningsgruppen för Yrkeshögskoleutbildningen Driftsledare lantbruk som drivs av Umeå kommun - Forslundagymnasiet, Umeå.

Bakgrund

Excellent lärare 2021, SLU

Arkitektexamen 1980, Lunds Tekniska Högskola, Lund.

Länkar


Publikationslista: