CV-sida

Kristina Blennow

Kristina Blennow
Mina nuvarande forskningsintressen är inom riskanalys och "vetenskap och beprövad erfarenhet". Jag studerar interaktionen mellan människor och deras omgivning för att stödja kommunikation, planering och beslutsfattande under osäkra och föränderliga förhållanden, särskilt klimatförändringar och biodiversitet. Jag tillämpar gärna tvärvetenskapliga strategier med empiriska metoder och datorsimuleringar, ofta i internationell samverkan och nära intressenterna.

Presentation

Professor i Landskapsplanering inriktat mot Landskapsanalys, särskilt riskanalys och klimatförändringar

Gästprofessor vid Institutionen för Naturgeorgrafi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet maj 2021 - april 2023, 50%

- Inbjuden gästredaktör för den internationella tidskriften Sustainability på temat Climate Change, Landscape in Transition and Tools for Sustainable Landscape Planning

- Medlem av redaktionskommittén för den internationella tidskriften Land

- Medlem av redaktionskommittén den internationella tidskriften Frontiers in Interdisciplinary Climate Studies, en avdelning av Frontiers in Ecology and Evolution, Earth Science and Environmental Science

- Driver forskningsnätverket RABALDER ("Risk Analysis and Behavioural Decision Research").

Förtroendeuppdrag:

- forskarrepresentant i forskarutblidningsnämnden

- koordinator för forskarutbildningen vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

- institutionens representant i Helge Å model forest

- Gästprofessor vid avdelningen för Miljö- och energisystem, Lunds universitet 2015-2018 (20%).

- invald ledamot av fakultetsnämnden 2016-2018

- ordförande i docentnämnden januari 2016- mars 2019

- fakultetens representant i statistik@slu 2016-2018

Undervisning

Ansvarar för masterkurserna

Climate change - landscape in transition! (LK0287) (15hp)

Climate change and land use – U.S. and European perspectives (LK0236) (3hp), tillsammans med kollegor vid College of Sciences, San Diego State University, California

Ansvarar för doktorandkursen

Introduktion till bayesiansk statistik och maskininlärning för enkätdata i R

Undervisar:

- Planering och förvaltning för hållbar utveckling av stadslandskapet – teorikurs (LK0204) (15 hp)

- Explorations into landcsape architecture (LK0185) (15 hp)

- Masterprogrammet Hållbar stadsutveckling

- Masterprogrammet Agroekologi

- Doktorandkursen Research design (PLG0041) (3 hp)

- Doktorandkursen Ethics and Philosophy of Science (PLG0045) (4.5 hp)

Forskning

Projektledare för

Ökad biomassatillgång i praktiken - halm och snabbväxande lövträd ur odlarperspektiv. Energimyndigheten.

Riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av främmande arter. Formas.

Projektdeltagare:

The human aspect of Invasive Alien Plants – the Paradox of Plants, People and Personal Preferences. Tema vid Pufendorfinstitutet, Lunds universitet (2020-2021).

- Achieving a Sustainable and Resilient Swedish Food System in a Global World, Mistra (2020 - 2025)

Maximizing the Resilience and Carbon Sequestration in Managed Norway Spruce Forests, Norska Vetenskapsrådet (2020-2023)

Fospref - Wind, European Forest Institute (2018-2020)

Utvecklat planeringsverktygen

DeveLoP (Democratic Landscape Planning tool) - ett verktyg för medborgardeltagande i landskapsplaneringen

WINDA-GALES - ett verktyg för att skatta sannolikheten för stormfällning av skog inom ett landskap

Samverkan

2017-2018 Medlem av EU-kommissionens EIP-AGRI fokusgrupp "New forest practices and tools for adaptation and mitigation of climate change" (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/new-forest-practices-and-tools-adaptation-and-mitigation-climate-change).

Institutionens representant i "Helge Å model forest" (http://helgeamodelforest.se/)

Handledning

Huvudhandledare för

Doktoranden Elin Anander i projektet "Ökad biomassatillgång i praktiken - halm och snabbväxande lövträd ur odlarperspektiv". Energimyndigheten.

Doktoranden Cecilia Palmér i projektet "Riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av
främmande arter". Formas.

Biträdande handledare för

Doktoranden Peter Zubkov i projektet "Maximizing the Resilience and Carbon Sequestration in Managed Norway Spruce Forests", Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Åsa, Norge. Norska vetenskapsrådet.

Doktoranden Camille Volle i ett projekt om urskogar, Institutionen for naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet.

Masterstudenter i Agroekologi, Trädgårdsvetenskap, Hållbar stadsutveckling och Landskapsarkitektur

Publikationer i urval

Effective communications on invasive alien species: Identifying communication needs of Swedish domestic garden owners

Palmér, C., Wallin, A., Persson, J., Aronsson, M., Blennow., K. 2023.
Journal of Environmental Management Vol. 340, 117995. 15 August 2023. doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117995

Forest biodiversity and ecosystem services from spruce-birch mixtures: The potential importance of tree spatial arrangement

Felton A, Felton AM, Wam HK, Witzell J, Wallgren M, Löf M, Sonesson J, Lindbladh M, Björkman C, Blennow K, Cleary M, Jonsell M, Klapwijk MJ, Niklasson M, Petersson L, Rönnberg J, Ode Sang Å, Wrethling F, Hedwall P-O, 2022. Environmental Challenges, 6, 100407. doi.org/10.1016/j.envc.2021.100407.

Växtvärk. Perspektiv på invasiva främmande växter i svensk natur

Alkan Olsson J, Blennow K, D'Hertefeldt T, Eriksen B, Fredriksson C, Hansson H, Martilla S, Persson E, Sjöholm C, Vareman N, 2021. Palaver Press Akademi
ISBN: 978-91-985659-0-4

DeveLoP—A Rationale and Toolbox for Democratic Landscape Planning.

Blennow K, Persson E, Persson, 2021. Sustainability, 13, 12055. doi.org/
10.3390/su132112055

To Mitigate or Adapt? Explaining Why Citizens Responding to Climate Change Favour the Former. 

Blennow K, Persson J 2021. Land, 10, 240. doi.org/10.3390/land10030240

The role of beliefs, expectations and values in decision-making favoring climate change adaptation – implications for communications with European forest professionals

Blennow K, Persson J, Gonçalves LMS, Borys A, Dutcă I, Hynynen J, Janeczko E, Lyubenova M, Merganič J, Merganicová K, Peltoniemi M, Petr M, Reboredo F,  Vacchiano G, Reyer CPO, 2020. Environmental Research Letters. doi.org/10.1088/1748-9326/abc2fa

No polarization – expected values of climate change impacts among European forest professionals and scientists

Persson, J., Blennow, K., Gonçalves, L.M.S., Borys, A., Dutca, I., Hynynen, J., Janeczko, E., Lyubenova, M., Martel, S., Merganic, J., Merganicova, K., Peltoniemi, M., Petr, M., Reboredo, F., Vacchiano, G., Reyer, C.P.O., 2020. Sustainability, 12, 2659; doi:10.3390/su12072659

Are values related to culture, identity, community cohesion and sense of place the values most vulnerable to climate change?

Blennow, K., Persson, E., Persson, J., 2019. PLOS ONE, 14:e0210426. doi.org/10.1371/journal.pone.0210426

Simulating damage for wind storms in the land surface model ORCHIDEE-CAN (revision 4262)

Chen, Y.-Y., Gardiner, B., Pasztor, F., Blennow, K., Ryder, J., Valade, A., Naudts, K., Otto, J., McGrath, M. J., Planque, C., Luyssaert, S., 2018. Geosci. Model Dev., 11, 771-791. doi.org/10.5194/gmd-11-771-2018

Are forest disturbances amplifying or canceling out climate change-induced productivity changes in European forests?

Reyer, C.P.O, Bathgate, S., Blennow, K., Borges, J.G., Bugmann, H., Delzon, S., P Faias, S., Garcia-Gonzalo, J., Gardiner, B., Gonzalez-Olabarria, R.M., Gracia, C., Hernández, J.G., Kellomäki, S., Kramer, K., Lexer, M.J., Lindner, M., van der Maaten, E., Maroschek, M., Muys, B., Nicoll, B., Palahi, M., Palma, J.H.N., Paulo, J.A., Peltola, H., Pukkala, T., Rammer, W., Ray, D., Sabaté, S., Schelhaas, M.-J., Seidl, R., Temperli, C., Tomé, M., Yousefpour, R., Zimmermann, N.E., Hanewinkel, M., 2017. Environmental Research Letters, 12:034027 doi.org/10.1088/1748-9326/aa5ef1

Forest Owners' Response to Climate Change: University Education Trumps Value Profile

Blennow, K., Persson, J., Persson, E., Hanewinkel, M., 2016. PLOS ONE, 11(5): e0155137. doi: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0155137

The sensitivity of current and future forest managers to climate-induced changes in ecological processes

Seidl, R., Aggestam, F., Rammer, W., Blennow, K., Wolfslehner, B., 2016. Ambio, 45(4):430-441. DOI 10.1007/s13280-015-0737-6

Life-style services and yield from south-Swedish forests adaptively managed against the risk of wind damage – a simulation study.

Andersson, M., Kellomäki, S., Gardiner, B., Blennow, K., 2015. Regional Environmental Change, 15(8): 1489-1500. DOI 10.1007/s10113-014-0687-8

Forest owner motivations and attitudes towards supplying biomass for energy in Europe

Blennow, K., Persson, E., Lindner, M., Faias, S.P., Hanewinkel, M., 2014. Biomass and Bioenergy, 67: 223-230. DOI:10.1016/j.biombioe.2014.05.002

Understanding risk in forest ecosystem services: implications for effective risk management, communication and planning.

Blennow, K., Persson, J., Wallin, A., Vareman, N. & Persson, E., 2014. Forestry. 87:219-228. DOI: 10.1093/forestry/cpt032 http://forestry.oxfordjournals.org/content/early/2013/10/08/forestry.cpt032

Evaluating the Local Climate Impacts Profile tool for assessing local impacts of extreme weather events

Kanyama, A.C. & Blennow, K., 2014. Journal of Geography and Natural Disasters, 4:122. DOI: 10.4172/2167-0587.1000122

Simulating wind disturbance impacts in forest landscapes: Tree-level heterogeneity matters

Seidl, R., Rammer, W., & Blennow, K., 2014. Environmental Modeling and Software, 51:1-11. DOI: 10.1016/j.envsoft.2013.09.018

Länkar

https://scholar.google.com/citations?user=A5VihxAAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Kristina_Blennow


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415230
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp