CV-sida

Kristina Karlsson Green

Kristina Karlsson Green
Forskare Kemisk ekologi

Presentation

2011 Fil Dr Zooekologi, Lunds universitet

2005 Magisterexamen Biologi, Göteborgs universitet

Forskning

2014- Värdväxtval och fenotypisk plasticitet i Spodoptera littoralis

I detta projekt undersöker vi hur nattfjärilen S. littoralis använder erfarenhet från sitt larvstadium när den väljer värdväxt (tex för att lägga ägg på) som vuxen. Vi undersöker även hur värdväxtval, immunsystem och temperaturtolerans skiljer sig mellan  populationer från olika delar av artens utbredningsområde och relaterar det till hur arten sprider sig.

 

2012- Effekter av mjöldagg på högre trofinivåer

I ett metapopulationssystem på Åland undersöker vi hur ängsnätfjäril (Melitaea cinxia) och en av dess parasitsteklar (Cotesia melitaearum) påverkas av att mjöldagg (Podosphaera plantaginis) finns på fjärilens värdväxt svartkämpar (Plantago lanceolata).

 

2005-2011 Könskonflikt och sexuell selektion i dykarbaggar (Dytiscidae) och sötvattensgråsugga (Asellus aquaticus)

Inom ramen för detta projekt undersökte jag samevolution och konflikt mellan könen hos olika arter av dykarbaggar samt hur parningsstrategier förändrats under utvecklingen av två ekotyper av arten Asellus aquaticus

 

Mer information finns på den engelska sidan

 

Bakgrund

Jag disputerade på ekologiska institutionen i Lund med en avhandling om sexuell selektion och könskonflikt hos dykarbaggar (Dytiscidae) och vattenlevande gråsuggor (Asellus aquaticus), under handledning av Roger Härdling och Erik Svensson. Därefter undervisade jag två terminer på Halmstad högskola, framför allt kurser i naturvård och ekologi. 2012-2014 gjorde jag en postdoc (finansierad av Vetenskapsrådet) i metapopulationsgruppen vid Helsingfors universitet. Tillsammans med mina värdar Anna-Liisa Laine och Saskya van Nouhuys studerade jag multitrofa interaktioner i ett metapopulationssystem. Sedan 2014 är jag vid kemisk ekologi på SLU Alnarp, här studerar jag värdväxtval och betydelsen av fenotypisk plasticitet under artutbredning. Min nuvarnade finansiering är ett s.k. INCA-bidrag från VR och Marie Skłodowska Curie Actions, FP7.

Publikationer i urval

Karlsson Green, K., Eroukhmanoff, F., Harris, S., Pettersson, L.B and Svensson, E.I. 2016. Rapid changes in genetic architecture of behavioural syndromes following colonisation of a novel environment. J Evol Biol (29):144-152  doi: 10.1111/jeb.12769

Lankinen, Å. and Karlsson Green, K. 2015. Using theories of sexual selection and sexual conflict to improve our understanding of plant ecology and evolution. AoB PLANTS doi: 10.1093/aobpla/plv008

Karlsson Green, K., Svensson, E.I., Bergsten, J., Härdling, R. and Hansson, B. 2014. The interplay between local ecology, divergent selection and genetic drift in population divergence of a sexually antagonistic female trait. Evolution 68(7): 1934-46.

Karlsson Green, K., Kovalev, A., Svensson, E.I. and Gorb, S.N. 2013. Male clasping ability, female polymorphism and sexual conflict: fine-scale elytral morphology as a sexual antagonistic adaptation in female diving beetles. Journal of the Royal Society Interface 10(86): 1-10.

Harris, S., Karlsson Green, K. and Pettersson, L. 2013. Predator faunas past and present: quantifying the influence of waterborne cues in divergent ecotypes of the isopod Asellus aquaticus. Oecologia 173(3): 791-799


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: +4640-415302
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp