CV-sida

Kyungjin Kim

Kyungjin Kim
Administrator at the Department of Forest Ecology and Management.

Presentation

I am from South Korea and my name, Kyungjin is a bit hard to pronounce so I am called Q instead, which has been my nickname since I was little.

I´m working primarily with graduate reporting administration and invoice processing in Palette.

Some of my responsibilities and working tasks are: graduate administration (result reporting, registrations, course administration), reporting of scientific publications, invoice processing, invoicing, departments mail service and diary (registration of incoming and outgoing documents).


Kontaktinformation
Institutionsadministratör vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
Telefon: +46-90-786 8272
Arbetsbeskrivning: Jag jobbar främst med forskarutbildningsadministration men även med fakturahantering i Palette. Några av mina ansvarsområden och arbetsuppgifter är: Forskarutbildningsadministration (rapporteringar, registreringar, kursadministration), Rapportering av vetenskapliga publikationer, Ansvarig för Palette (upplägg av nya användare),Fakturahantering, Fakturering, Posthantering, Diarium (registrering av utgående och inkommande handlingar)
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå