CV-sida

Lara Hensle

Lara Hensle

Presentation

Jag är doktorand vid avdelningen miljökommunikation på institutionen för stad och land.

Bakgrund

Forskningassisten inom projektet "Follow the fish", avdelning för miljökommunikation, 2018-2020

Kursassistent inom miljökommunikationsmasterprogrammet, 2018-2020

Masterprogram miljökommunikation vid SLU, Uppsala, Sverige, 2016-2018. 

Kkandidatprogramm Liberal Arts and Sciences vid University College Freiburg, Tyskland, 2012-2016.


Kontaktinformation

Doktorand vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljökommunikation
Telefon: +4618671747
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala