CV-sida

Lars Bergström

Lars Bergström

Presentation

Mer information finns på den engelska sidan.


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för mark och miljö; Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
Postadress:
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala