CV-sida

Lars Mogren

Lars Mogren
Jag är forskare och lärare med inriktning främst på odlingsmetodens betydelse för kvaliteten hos frilandsodlade grönsaker.

Presentation

Forskningsområde

Odlingsmetodens betydelse för kvaliteten hos frilandsodlade grönsaker

Undervisning

Jag undervisar främst om odling av frilandsgrönsaker, deras kvalitet samt post-harvest-hantering och lagring.

Forskning

  • KSLA: Förekomst av potentiellt antimikrobiella polyfenoliska ämnen på bladytan hos spenat post harvest
  • KSLA: Betydelsen av näringsämnen på bladytan för E. coli-vidhäftning

Samverkan

Uppdrag

GU-ansvarig vid BT

Vice ordförande i PN LT

Koordinator i Safe Salad

BT-representant i Livsmedelskollegiet

Inspektor i Alnarps studentkår

 

Bakgrund

Hortonom, SLU Alnarp 2000
Agr. Dr, SLU Alnarp 2007
Post Doc, Harper Adams University, 2009-2011

Handledning

Biträdande handledare till Emina Mulaosmanovic


Kontaktinformation

Forskare vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640-415376
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: