CV-sida

Lena Steffner

Arkitekt SAR/MSA, Tekn Dr och M’arch. Lärare i Landskapsarkitektur på Stad och Land. Programstudierektor för "Master of Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation” (LASU).

Presentation

Lena Steffner har arbetat med arkitektur och stadsbyggnadskonst sedan 1984. Hennes inriktning är att med den egna yrkeskunskapen skapa arkitektur och stadsbyggandskonst som uppskattas av dem som använder och vistas i den byggda miljön. Hon vill att stadsbyggnadskonsten ska samla de många olika yrkesrollerna kring gemensamma målsättningar i gestaltningen.

Som arkitekt och stadsplanerare i olika roller har Lena Steffner genom åren ansvarat för många olika typer av stadsbyggnadsprojekt till exempel i Stockholm av både  bevarandekaraktär som Beckholmen och Djurgårdsvarvet och utvecklingskaraktär som Lindhagensplan och centrala delar av Kista Science City. Som planchef i flera olika kommuner har Lena Steffner haft möjlighet att styra mot hållbar samhällsutveckling i kommunala översiktsplaner och detaljplaner med hållbara stadskaraktärer, som till exempel den Nordiska småstaden i trä och planering av hållbara bebygelsestrukturer med hänsyn till naturen i den gröna strukturen och dess vattenssytem både i staden och på landsbygden.

Lena Steffner har en arkitektexamen från KTH (1984), en Amerikansk Master of Architecture (1992) och ett Urban Design Certificate (1996) från University of Washington. Med licentiatarbetet; ”Estetisk värdering av stadsmiljöer-en metodstudie med utgångspunkt i användarnas känslor och upplevelser” (2004) samt avhandlingen "Värdering av stadsmiljöer- en metod att mäta upplevelse" doktorerade Lena Steffner på LTH 2009. Metoden i doktorsavhandlingen är varumärkesskyddad med namnet Meerci™. Genom AB QA genomförs uppdrag för planeringsunderlag för till exempel större programområden och fördjupade översiktsplaner eller projekt med särskilda trygghetspromenader med hjälp av Meerci™.

Hennes yrkesintresse har fokus på stadsbyggnadskonsten där gestaltningen av den övergripande ordningen och arkitekturen ska samla många skilda specialistområden i gemensamma målsättningar kring hållbar framtid både i staden och på landsbygden.

  

Undervisning

Undervisning inom Landskapsarkitektur på institutionen Stad och Land

Kursansvarig för studiokursen LK0346, Landscape architecture for sustainable urban design och LK0421 Water environments and landscape architecture. 

Lena Steffner projektundervisar där övning av konstnärliga kunskaper och färdigheter om arkitektur, stadsbyggnadskonst och landskapsarkitektur ingår med god akademisk teoretisk bakgrund och vetenskapligt tillvägagångssätt, gärna i dialog inom SLU och mellan akademi och samhälle.

Samverkan

Som programstudierektor (PSR) ansvarar Lena Steffner för Masters utbildningen, "Master of Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation" (LASU) där utbildningen strävar efter samverkan inom akademin och samhället.

 

Handledning

Handledning och examination kontinuerligt på masternivå.


Kontaktinformation