CV-sida

Lena Steffner

Lena Steffner
Arkitekt SAR/MSA, Tekn Dr och M’arch. Lärare i Landskapsarkitektur på Stad och Land, Programstudierektor för "Master of Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation"

Presentation

Lena Steffner har arbetat med arkitektur och stadsbyggnadskonst sedan 1984. Hennes inriktning är att med den egna yrkeskunskapen skapa arkitektur och stadsbyggandskonst som uppskattas av dem som använder och vistas i den byggda miljön. Hon vill att stadsbyggnadskonsten ska samla de många olika yrkesrollerna kring gemensamma målsättningar i gestaltningen.

Som arkitekt och stadsplanerare i olika roller har Lena Steffner genom åren ansvarat för många olika typer av stadsbyggnadsprojekt till exempel i Stockholm av både  bevarandekaraktär som Beckholmen och Djurgårdsvarvet och utvecklingskaraktär som Lindhagensplan och centrala delar av Kista Science City. Som planchef i flera olika kommuner har Lena Steffner haft möjlighet att styra mot hållbar samhällsutveckling i kommunala översiktsplaner och detaljplaner med hållbara stadskaraktärer, som till exempel den Nordiska småstaden i trä.

Lena Steffner har en arkitektexamen från KTH (1984), en Amerikansk Master of Architecture (1992) och ett Urban Design Certificate (1996) från University of Washington. Med licentiatarbetet; ”Estetisk värdering av stadsmiljöer-en metodstudie med utgångspunkt i användarnas känslor och upplevelser” (2004) samt avhandlingen "Värdering av stadsmiljöer- en metod att mäta upplevelse" doktorerade Lena Steffner på LTH 2009. Metoden är varumärkesskyddad med namnet Meerci™. Genom AB QA genomförs uppdrag för planeringsunderlag för till exempel större programområden och fördjupade översiktsplaner eller projekt med särskilda trygghetspromenader med hjälp av Meerci™.


Genom uppdrag har Lena Steffner ansvar för undervisning inom gestaltning och hållbar samhällsutveckling på avdelningen, Teknik och Miljö, Samhällsplanering, på Högskolan i Gävle. 

Hennes yrkesintresse har fokus på stadsbyggnadskonsten där gestaltningen av den övergripande ordningen och arkitekturen ska samla många skilda specialistområden i gemensamma målsättningar kring hållbar framtid.

  

Undervisning

Undervisning inom Landskapsarkitektur på institutionen Stad och Land

Kursansvarig för kandidatarbetet inom landskapsarkitektur, EX0725. Kursansvarig för framtida utveckling av Urban Develoment LK0250. 
Medverkande i MX0085, Miljökonsekvensbeskrivning, Planering och Miljökommunikation.

Lena Steffner projektundervisar där övning av konstnärliga kunskaper och färdigheter om arkitektur, stadsbyggnadskonst och landskapsarkitektur ingår med god akademisk teoretisk bakgrund och vetenskapligt tillvägagångssätt, gärna i dialog mellan akademi och samhälle.

Samverkan

Som programstudierektor (PSR) ansvarar Lena Steffner för utfomning av den nya Masters utbildningen, "Master of Lanscape Architecture for Sustainable Urbanisation" (LASU).

Utbildningen startar hösten 2018 med nya utvecklade kurser på plats senast till hösten 2019.

Handledning

Handledning och examination kontinuerligt på kandidat och masternivå.


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur
Telefon: +46767842450
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala