CV-sida

Lina Fransson-Engman

Lina Fransson Engman
Försökstekniker på Alnarp och försöksstationen Lönnstorp.

Presentation

Jag kom till Alnarp för första gången som student 2007-2009. Min uppväxt på en gård med mjölkproduktion la grunden för ett stort intresse för odling och djurhållning i Sverige och i världen i stort. Genom åren har jag även hunnit med att arbeta inom trädgårdsbranschen inom skötsel och underhåll och inom grönsaksodling. Sedan i maj 2020 så arbetar jag nu som försökstekniker.

Bakgrund

Lantmästare