CV-sida

Linnea Oskarsson

Linnea Oskarsson

Presentation

Jag arbetar som genbankskurator med ansvar för perennerna i Nationella genbanken inom Pom, Programmet för odlad mångfald. Som genbankskurator jobbar jag bland annat med administration och distribution av prydnadsperennerna i genbanken, men arbetar också med odlingen och skötseln av dem. I mina arbetsuppgifter ingår även att fungera som webbpublicerare för Poms, Nationella genbankens, Grönt kulturarvs och SKUD:s webbsidor, ett uppdrag som jag gör på 20 % av min arbetstid. Innan jag tillträdde tjänsten som genbankskurator var jag, mellan 2004 och 2016, projektledare för Poms landsomfattande inventering av äldre prydnadsperenner, Perennuppropet. Jag är hortonom, utbildad vid SLU Alnarp.

Handledning

Blom, Malin, 2023. Planteringarna på Göteborgs Jubileumsutställning 1923: en undersökning av växtmaterialet. Grundnivå, G2E. Alnarp: SLU, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Öberg, Cecilia, 2022. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval. Grundnivå, G2E. Alnarp: SLU, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Claesson, M. 2019. Trädgårdsmästarbostaden – Gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar. Kandidatuppsats 15 hp, Sveriges lantbruksuniversitet, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. 

Ottosson, M. 2019. Luktpioner som såldes i Dalarna: En sortimentsanalys av luktpioner i Vassbo trädskola 1895-1972. Kandidatuppsats 15 hp, Göteborgs universitet, institutionen för kulturvård. 

Bolmgren, Annie, 2017. Värderingsmodell för allmogeträdgården. En studie av gården Anestorps trädgård. Kandidatuppsats, Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård.

Publikationer i urval

Oskarsson, L. (2023). Trädgårdsaurikler - en vårblommande historia. Trädgård Norr, 20 (3), s. 34-40.

Tanhuanpää, P., Juhanoja S., Oskarsson, L., Marstein, M. & Hartikainen, M. (2021). Dear old peonies – for gene banks and gardeners; microsatellite fingerprinting of herbaceous peonies in Fennoscandia. Genetic Resources and Crop Evolution (2021). https://doi.org/10.1007/s10722-021-01201-9.

Oskarsson, L. (2020). Grönt kulturarv för gener och berättelser vidare. Biodiverse. 25 (1), s. 20-22. 

Oskarsson, L. (2018). Genbanksperenner från Jämtland. Trädgård Norr nr 1.

Oskarsson, L. (2017). Tillbaka efter mer än hundra år! Hemträdgården nr 2.

Oskarsson, L. (2017). Perenner från Bohuslän i den Nationella genbanken. Bohusarvet. Tidskrift för Bohusläns hembygdsförbund 2017:2.

Oskarsson, L. (2017). Perenner från Dalarna i Nationella genbanken. Trädgård Norr nr 5.

Oskarsson, L. (2016). Nationella genbanken invigd. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning. Nr 29.

Jansson, E., Nilsson, E. och Oskarsson, L. (2014). Historiska trädgårdsväxter får nytt liv och spridning. MOVIUM Fakta nr 8.

Oskarsson, L. (2011). Brevskrivare och inventerare. Allmänhetens och inventerarnas roll i Perennuppropet. Bulletin för trädgårdshistorisk forskning. Nr 24.

Persson, K. och Oskarsson, L. (2011). DNA-analys av äldre kulturväxter; urval av växter till den Nationella genbanken. Slutrapport SJV anslag 25-12761/10.

Persson, K., Hjalmarsson, I., Oskarsson, L. och Wedelsbäck Bladh, K. (2010). Genetisk diversitet i växter insamlade inom POMs inventeringar. Slutrapport SJV anslag 25-10956/09.

Persson, K., Karlsson Strese, K., Oskarsson, L. och Wedelsbäck Bladh, K. (2009). Genetisk diversitet i växter inom POMs inventeringar. Slutrapport SJV anslag 25-11973/08.

Oskarsson, L. (2008). Att inventera perenner. CBM:s skriftserie 21 . Centrum för biologisk mångfald, Uppsala.

Oskarsson, L. (2005). Perenner från förr – perennuppropet söker gamla sorter. Fakta Trädgård-Fritid nr 111. SLU, Uppsala.

Oskarsson, L. (2003). Perenner till salu! Perennutbudet på plantskolorna i Göteborgs och Bohus län under perioden 1850 - 1940. Examensarbete 2003:5, SLU, Alnarp.


Kontaktinformation

Genbankskurator vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Telefon: +4640415586, +46703501419
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp