CV-sida

Lisa Höglind

Lisa Höglind
Lisa Höglind är doktorand i gruppen Jordbrukssektorns ekonomi

Kontaktinformation

Doktorand tjl vid Institutionen för ekonomi; Jordbrukssektorns ekonomi
Postadress:
Inst för ekonomi, Box 7013
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls hus, Ulls väg 27, Uppsala