CV-sida

Lisa Matteses Åhrgren

Lisa Matteses Åhrgren
Jag arbetar med miljö och klimatfrågor i internationellt utvecklingssamarbete på Sidas Helpdesk för Miljö och Klimat.

Presentation

Sedan 2008 jobbar som miljörådgivare till Sida på Sidas Helpdesk för Miljö och Klimat på avdelningen för Landsbygdsutveckling.

Som rådgivare till Sida arbetar jag med att integrera miljö och klimat i svenskt utvecklingssamarbete. Mer specifikt så arbetar jag med att granska och kommentera biståndsprojekt och program, tar fram och utvecklar verktyg och metoder att integrera miljö och klimat, tar fram informationsmaterial och utvecklar och genomför workshops och utbildningar för Sida och Sidas partners om miljö och klimat.

Mina intresseområden är miljöintegrering, miljöbedömningar, miljöledning, metodutveckling, miljö och jämställdhet samt miljö och demokrati/mänskliga rättigheter.

Bakgrund

Jag har en magisterexamen i miljövetenskap från Linköpings universitet. Jag har även läst utvecklingsstudier på Uppsala universitet.

2006 arbetade jag som miljörådgivare på the Tibetan Welfare Office i Dharamsala, norra Indien.


Kontaktinformation

Projektledare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för miljöintegrering
Telefon: +4618672779, +46703583533
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala