CV-sida

Lotten Markström

Lotten Markström
I min roll som administratör på VPE jobbar jag mest med personalfrågor, men också med fakturor och en del praktiska göromål på plats i Umeå.

Presentation

Som administratör med inriktning på personalfrågor är jag en länk mellan den centrala HR-avdelningen och institutionen. Arbetsuppgifterna handlar om att starta rekryteringsprocesser, föra in uppgifter i olika datasystem, granska reseräkningar, ta fram rapporter ur personalsystemen osv. 

Jag fixar också  praktiska saker t.ex. i samband med disputation, och hjälper till med lite diverse som kan dyka upp.

Bakgrund

Jag är högskoleutbildad inom det samhällsvetenskapliga området (sociologi som huvudämne), med en politices magisters examen från Åbo akademi, Finland. Mitt sista år som student tillbringade jag som stipendiat på CEIFO (Centrum för invandringsforskning), Stockholms universitet. På senare år har jag också läst fristående kurser på Umeå universitet.

Tidigare anställning bl.a. på Polismyndigheten i Stockholm, där jag arbetade med utredning på utlänningsroteln. Senare har jag under sjutton års tid arbetat med information, både som redaktör för papperstidning, informatör och webbansvarig. Jag har även jobbat med personalfrågor i en medelstor ideell organisation under flera år.

Ursprungligen kommer jag från den österbottniska landsbygden, där jag växte upp på en jordbruksfastighet. Intresse för naturen finns kvar, mest som rekreation och att sköta den egna trädgården.


Kontaktinformation

Administratör vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Kansli
Telefon: +46907868731, +46761372606
Postadress:
Skogsmarksgränd
90183 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd, vån 5, Umeå