CV-sida

Lotten Markström

Lotten Markström
I min roll som administratör på NJV jobbar jag mest med personalfrågor, men också som sekreterare på olika möten, och även lite med ekonomi - en allt i allo roll med nära kontakt med personal.

Presentation

Som administratör med inriktning på personalfrågor är jag en länk mellan den centrala HR-avdelningen och institutionen. Arbetsuppgifterna handlar om att starta rekryteringsprocesser, föra in uppgifter i olika datasystem, hjälpa nyanställda vid introduktion, granska reseräkningar, ta fram rapporter ur personalsystemen osv. 

Jag hanterar också uthyrningen av institutionens lägenheter, fixar med praktiska saker i samband med disputation, hjälper till med att organisera institutionsdagar, sköter arkivering och lite diverse som kan dyka upp.

Bakgrund

Jag är högskoleutbildad inom det samhällsvetenskapliga området (sociologi som huvudämne), med en politices magisters examen från Åbo akademi, Finland. Mitt sista år som student tillbringade jag som stipendiat på CEIFO (Centrum för invandringsforskning), Stockholms universitet. På senare år har jag också läst fristående kurser (närmare 100 hp) på Umeå universitet.

Tidigare anställning bl.a. på Polismyndigheten i Stockholm, där jag arbetade med utredning på utlänningsroteln. Senare har jag under sjutton års tid arbetat med information, både som redaktör för papperstidning, informatör och webbansvarig. Jag har även jobbat med personalfrågor i en medelstor ideell organisation under flera år.

Ursprungligen kommer jag från den österbottniska landsbygden, där jag växte upp på en lantgård. Intresse finns fortfarande för naturen och den egna trädgården.


Kontaktinformation
Administratör vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, gem
Telefon: +46907868731, +46761372606
Postadress:
Inst för NJV, gemensamt,
90183 UMEÅ
Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå