CV-sida

Magnus Halling

Magnus Halling
Forskningsledare med forskning inom odling och produktion av grovfoder. Också ansvarig för den officiella sortprovningen av vallväxter i södra och mellersta Sverige och delansvarig för officiella sortprovningen av ettåriga grödor.

Undervisning

Undervisar på agronomprogrammet och ansvarar för  Vallfoders produktion och användning (BI1005).

Publikationer i urval


Kontaktinformation

Extern resurs vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16