CV-sida

Maja Söderlind

Maja Söderlind
Jag heter Maja Söderlind och är veterinär och adjunkt på Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi på SLU.

Presentation

Jag tog min veterinärexamen vid Köpenhamns Universitet i Danmark 2013, med inriktning på hästens sjukdomar. Mitt examensarbete handlade om Streptococcus zooepidimicus vid betäckningsrelaterad endometrit hos häst och insamling av prover och labaratorieanalyser utfördes på Melbourne University, Australien. Under mina första år efter examen jobbade jag i blandad praktik på Distriktsveterinärerna samt med sällskapsdjur på smådjursklinik. Jag blev anställd som adjunkt på Insitutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi på SLU 2017 och undervisar huvudsakligen i anatomi och histologi på veterinär-, agronom- och djursjukskötarprogrammet. Jag är även kursledare för kursen "Organens struktur och funktion" som ingår i första året på veterinärprogrammet. 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Telefon: +4618672131
Postadress:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Box 7011
75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4, Uppsala