CV-sida

Malhun Fakioglu

Malhun Fakioglu
Jag arbetar för närvarande med att avlägsna mikropollutanter från vatten och avloppsvatten genom ozonoxidation och granulärt aktivt kolfiltrering. Mina tidigare studier omfattade avlägsnande av smak- och luktföreningar från dricksvatten genom avancerade oxidationsprocesser tillsammans med avlägsnande av mikropollutanter från renat avloppsvatten genom ozonering.

Forskning

Mina forskningsintressen är:

  • Avlägsnande av mikropollutanter från vatten och avloppsvatten
  • Ozonoxidation som ett poleringssteg för avloppsrening
  • Granulärt aktivt kolfiltrering för avlägsnande av mikropollutanter
  • Mätning av läkemedel i vatten

Miljöanalys

Mätning av farmaceutiska mikroföroreningskoncentrationer.

Bakgrund

Jag tog examen från både kemi och miljötekniska avdelningar med dubbel huvudämne. Jag beviljade min magisterexamen i miljövetenskap och teknik innan jag började min doktorsexamen i miljövetenskap, teknik och management.

Publikationer i urval

Karpuzcu, M. E., Fakioglu, M., Ozturk, I., (2021). Analysis of Eutrophication Potential in Main Drinking Water Basins of Istanbul. Clean – Soil, Air, Water 2021, 49, 2000222. 

Fakioglu, M., Koknar, B., Ozturk, I. (2020). Applications of Extended Ozonation at Different Stages of A Full Scale Municipal Wastewater Treatment Plant. Ozone: Science and Engineering. DOI: 10.1080/01919512.2020.1864620

Fakioglu, M., Ozturk, I., Gulhan, H., Ersahin, M. E., Ozgun, H. (2020). Removal of Taste and Odor Causing Compounds from Drinking Water Sources by Peroxone Process: Laboratory Scale and Pilot Scale Studies. Ozone: Science and Engineering.

Fakioglu, M., Gulhan, H., Ozgun, H., Ersahin, M. E., Ozturk, I. (2020). Determination of Optimum Operational Conditions for the Removal of 2-MIB from Drinking Water by Peroxone Process: A Pilot Scale Study. Water Science and Technology: Water Supply. doi: https://doi.org/10.2166/ws.2020.145

Fakioglu, M., Karpuzcu, M. E., Toroz, I., Yıldız, F., Ozturk, I. (2020). Removal of taste and odor from drinking water: performance evaluation and  upgrade options for the treatment plants in Istanbul (in Turkish). Pamukkale Univ Muh Bilim Derg, 26(3), 505-512.

Fakioglu, M., Gulhan, H., Ozgun, H., Ersahin, M. E., Ozturk, I. (2019). Determination of Optimum Operational Conditions for the Removal of 2-MIB from Drinking Water by Peroxone Process: A Pilot Scale Study. IWA 11th Eastern European Young Water Professionals Conference, 1-5 October 2019, Prague, Czech Republic. p. 129-137.

Guven, H., Fakioglu, M., Sinop, I. & Ozturk, I. (2019) Retrofitting of Five Preliminary Wastewater Treatment Plants in Istanbul (Turkey) to High-Rate Activated Sludge System and/or Post Oxidation, Ozone: Science & Engineering, DOI: 10.1080/01919512.2019.1654362.

Fakioglu, M., Karpuzcu, M. E. and Ozturk, I. (2018). Evaluation of algae related taste and odor problem in drinking water (In Turkish). Pamukkale Univ Muh Bilim Derg, 24(6), 1141-1156. doi: 10.5505/pajes.2018.65290

Fakioglu, M. and Ozturk, I. (2017). Removal of Taste and Odor from Drinking Waters (In Turkish). ISKI Publications, Istanbul: Turkey. ISBN: 978-605-9507-20-2.

Länkar

https://www.researchgate.net/profile/Malhun-Fakioglu