CV-sida

Malin Elfstrand

Malin Elfstrand
Läs mer på den engelska sidan.

Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi; Avdelningen för skoglig patologi
Telefon: +46-18-671579
Postadress:
Skoglig mykologi och växtpatologi , Box 7026
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Almas Allé 5, Uppsala