CV-sida

Malin Eriksson

Malin Eriksson

Presentation

Adjunkt och programstudierektor för landskapsarkitektprogrammet, Ultuna. Utbildad till landskapsarkitekt vid SLU och arbetar med undervisning och forskning sedan 2006. Akademiska intressen är framför allt landskapsplanering med inriktning på landskapsanalys och designteori med skissen som arbetsverktyg i fokus.

Undervisning

Undervisning vid landskapsarkitektprogrammet inom bland annat landskapsanalys, formlära och skrivande.

Forskning

2010-2013:Bättre landskapsanalys för transportsektorn: utgångspunkt för MKB och gestaltningsprogram

2010-2013: Planering och utformning för ett ökat gående - Systematisk förbättring av förutsättning i utemiljö för att färdas till fots

2006: Barnkartor i GIS

Publikationer i urval

Butler, A., Eriksson, M. & Berglund, U. (2018). Can simple tools for mapping landscape value convey insider perspectives? Nordic Journal of Architectural Research, 3-2018, 57-80

Berglund, U., Nord, J., Eriksson, M., Antonson, H.,  Butler, A., Haaland, C., Hammarlund, K., Hedfors, P., Thiirmann Thomsen, R. & Åkerskog, A. (2013). Landskapsanalys för transportinfrastruktur -en kunskaps- och metodredovisning för utveckling av väg- och järnvägsprojekt i enlighet med den Europeiska Landskapskonventionen. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Rapporter: Institutionen för stad och land 2013:1) 

Berglund, U., Eriksson, M. & Ullberg, M. (2011). Här går man. Gångtrafikanters erfarenheter av gåendemiljön i tre städer. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Rapporter: Institutionen för stad och land 2011:3) 

Berglund, U., Eriksson, M., Nord, J.,  Butler, A., Antonson, H., Hammarlund, K., Hedfors, P., & Åkerskog, A. (2011). Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg - ett kunskapsunderlag med fokus på begrepp och exempel. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Rapporter: Institutionen för stad och land 2011:1) 

Berglund, U., Nordin, K & Eriksson, M. (2009). Barnkartor i GIS och trafiksäkerhet. Ett forskningsprojekt i samarbete med Örbyhus skola. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Rapporter: Institutionen för stad och land 2009:1) 


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Landskapsarkitektur Designteori
Telefon: +4618671956, +460733371320