CV-sida

Malin Eriksson

Malin Eriksson

Presentation

Jag är landskapsarkitekt och arbetar med undervisning och forskning på SLU sedan 2006. Mina akademiska intressen är framför allt designteori med skissen som arbetsverktyg i fokus och landskapsplanering med inriktning på landskapsanalys i infrastrukturplanering.

Undervisning

Undervisning vid landskapsarkitektprogrammet inom bland annat landskapsanalys, formlära och skrivande.

Forskning

2010-2013:Bättre landskapsanalys för transportsektorn: utgångspunkt för MKB och gestaltningsprogram

2010-2013: Planering och utformning för ett ökat gående - Systematisk förbättring av förutsättning i utemiljö för att färdas till fots

2006: Barnkartor i GIS

Publikationer i urval

Berglund, U., Nord, J., Eriksson, M., Antonson, H.,  Butler, A., Haaland, C., Hammarlund, K., Hedfors, P., Thiirmann Thomsen, R. & Åkerskog, A. (2013). Landskapsanalys för transportinfrastruktur -en kunskaps- och metodredovisning för utveckling av väg- och järnvägsprojekt i enlighet med den Europeiska Landskapskonventionen. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Rapporter: Institutionen för stad och land 2013:1) 

Berglund, U., Eriksson, M. & Ullberg, M. (2011). Här går man. Gångtrafikanters erfarenheter av gåendemiljön i tre städer. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Rapporter: Institutionen för stad och land 2011:3) 

Berglund, U., Eriksson, M., Nord, J.,  Butler, A., Antonson, H., Hammarlund, K., Hedfors, P., & Åkerskog, A. (2011). Om landskap och landskapsanalys för väg och järnväg - ett kunskapsunderlag med fokus på begrepp och exempel. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Rapporter: Institutionen för stad och land 2011:1) 

Berglund, U., Nordin, K & Eriksson, M. (2009). Barnkartor i GIS och trafiksäkerhet. Ett forskningsprojekt i samarbete med Örbyhus skola. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Rapporter: Institutionen för stad och land 2009:1) 


Kontaktinformation
Universitetsadjunkt vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landskapsarkitektur
Telefon: 018-671956
Arbetsbeskrivning: Undervisning på landskapsarkitektprogrammet - GIS, landskapsanalys och akvarell. Forskning inom landskapsanalys.
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala