CV-sida

Marcos Lana

Marcos Lana
CV endast på engelska (https://internt.slu.se/en/cv-originals/marcos-lana/).

Länkar

https://internt.slu.se/en/cv-originals/marcos-lana/


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: +4618672054, +46705382755
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala