CV-sida

Marcus Hedblom PhD, Researcher/ Analyst

Marcus Hedblom
Please see the English homepage for information. Double click "IN ENGLISH above or follow the link below

Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för landskapsanalys, gemensamt
Telefon: 018-671041
Postadress:
Skoglig resurshushållning
c/o Institutionen för ekologi, Box 7044
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 16, Uppsala