CV-sida

Mari Kågström

Mari Kågström

Presentation

Mari Kågström is a researcher at the Swedish University for Agricultural Sciences (SLU), and a senior environmental assessment specialist at the consulting firm Tyréns AB. Her research focuses on practitioners' possibilities to make a difference in the field of environmental assessment. On behalf of Tyréns she is engaged in process and methodology advices on EA, member in Tyréns internal EA quality development program group and mentor for young EA professionals.

Mari received her doctorate from the SLU in 2016. Her PhD thesis focused on practitioners’ influence on the inclusion of new perspectives in EA, namely social and environmental health, and in particular on the importance of the role of the consultants in improving EA quality.

Publikationer i urval

Kågström, M. (2016). Begränsande normer och utrymme för förändring. PLAN: Tidskrift för samhällsplanering 3, 50-53.

Kågström, M. (2016) Between ‘best’ and ‘good enough’: how consultants guide quality in environmental assessment. Environmental Impact Assessment Review 60, 169–175

Kågström, M. (2016) Strenghtening the practitioner focus in environmental assessment. Doctoral thesis no 2016:1. Faculty of landscape architecture, horticulture and crop prodiction. Swedish Uninversty of Agricultural Sciences.  

Kågström, M. & T. Richardson (2015). Space for action: how practitioners influence environmental assessment. Environmental Impact Assessment Review 54, 110-118.

Kågström, M., T. Hilding-Rydevik & I. Sjöberg (2013). Human health frames in EIA: the case of Swedish road planning. Impact Assessment and Project Appraisal 31(3), 198-207.

Kågström, M. (2010). Hälsa i MKB ger utrymme för godtycke. PLAN. Tidskrift för samhällsplanering 2-3, 46-51.

Kågström, M. (2009). Hur ska man hantera det här med hälsa? En kunskapsöversikt om hälsans roll i konsekvensbeskrivning och transportplanering. Uppsala: Institutionen för stad och land. Sveriges lantbruksuniversitet.


Kontaktinformation
Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för landskapsarkitektur
Telefon: 018-672516
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala