CV-sida

Maria Blomberg

Maria Blomberg

Kontaktinformation

Forskningsingenjör vid Institutionen för mark och miljö; Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet
Telefon: +4618673478
Postadress:
Institutionen för mark och miljö
Box 7014
750 07 Uppsala
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala