CV-sida

Maria Ernfors

Maria Ernfors
Forskare i odlingssystemsekologi, med inriktning mark, växthusgasemissioner, kol och kväve.

Presentation

Jag intresserar mig för kol- och kväveomsättning i odlingssystem, med fokus på hur odlingsåtgärder och systemdesign påverkar växthusgasemissioner, kvävehushållning och kolinlagring i mark   

Undervisning

Kursansvarig för ”BI1220, Hållbar markförvaltning i agroekosystem” och ”BI1272, Växtodling – marken och växterna” som båda hör till Lantmästarprogrammet. Min undervisning är framför allt kopplad till odlingssystem, markvetenskap och klimat/växthusgasemissioner.

Forskning

Bakgrund

  • Agronom/magister i markvetenskap, 2001
  • Fil Dr i Naturvetenskap med inriktning på miljövetenskap, 2009

Handledning

Handleder kandidat- och mastersstudenter inom bland annat Lantmästar-, Agroecology- och Trädgårdsingenjörsprogrammen.


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Biosystem och teknologi
Telefon: +4640-41 51 45
Postadress:
Biosystem och teknologi
Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 14, ALNARP, Alnarp

Publikationslista: