CV-sida

Maria Sjölund

Maria Sjölund
Jag arbetar som arkivarie på enheten AIR (arkiv, informationshantering och registratur), som är en del av Ledningskansliet vid SLU. Jag arbetar främst med att stödja de som arbetar med registrering och arkivering på institutionerna som tillhör fakulteterna som finns på Ultuna, och hoppar även in som registrator när det behövs. Jag är även Ledningskansliets representant i Ulls miljögrupp och Uppsala läns representant i den nationella gruppen för Arkivens Dag.

Presentation

I mitt arbete som arkivarie stödjer jag de som har Registrerings- och arkiveringsrollen på NJ- och VH- fakulteterna. Det innebär att jag svarar på frågor, hjälper till med arkivering och gallring och rådgör kring frågor som rör detta. Jag arbetar även proaktivt genom att göra revisioner och kontrollera hur de har registrerat och om de har registrerat handlingar i ärendehanteringssystemet. Mitt mål är att alla på SLU ska veta hur de ska hantera sina allmänna handlingar och vem de ska vända sig till för att få dem registrerade. 

Undervisning

Jag bedriver ingen egentlig undervisning vid SLU, men jag har, tillsammans med mina kollegor, skapat två utbildningar, en i hur och varför man registrerar, och en i hur man arkiverar och gallrar. 

Samverkan

Jag samverkar i två nätverk, dels är jag Ledningskansliets representant i den miljögrupp som finns för universitetsadministrationen, dels är jag Uppsala läns representant i det nationella Arkivens Dag- nätverket. 

Som miljörepresentant deltar jag i möten med miljögruppen, där jag får information, som jag sedan delger övriga Ledningskansliet, men jag har även deltagit i den interna och externa miljörevisionen. 

Som representant i AD- nätverket samordnar jag arrangemanget för Arkivens Dag i Uppsala län, både genom att delta i de nationella mötena och initiera möten och arrangemang i Uppsala.  

Länkar

Informationshantering | Medarbetarwebben (slu.se)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Arkivarie vid Ledningskansliet; Enheten för arkiv, informationshantering och registratur (AIR)
Telefon: +4618672101, +46706710203
Postadress:
AIR, Box 7070
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas allé 8, vån 3, Uppsala