CV-sida

Marie Bengtsson

Marie Bengtsson

Presentation

Jag är organisk kemist och studerar framförallt flyktiga substanser som avges av insekter, växter och mikrober. Forskningsprojekten har som mål att identifiera biologiskt relevanta substanser ur komplexa blandningar och studera samband t ex mellan biologisk aktivitet och kemisk struktur eller mellan fysiologisk status och doftuppfattning/doftavgivning. Ett mer långsiktigt mål är att använda den nya kunskapen för att utveckla nya hållbara bekämpningsmetoder mot skadeinsekter inom jord- och skogsbruk samt trädgårdsnäringen.

Sedan 2015 innehar jag titeln "Excellent lärare" vid SLU och jag driver ett antal pedagogiska projekt vid LTV-fakulteten:

1. Examinera lärande för hållbar utveckling

2. Hur kan fler studenter inspireras att använda det flippade klassrummet?
Hur kan läraren och studenterna utnyttja det flippade klassrummet ännu effektivare?

3. Internationell forskningsanknytning - kombinera mål i grund- och forskarutbildningen!

4. Förankring av SI-metoden vid LTV-fakulteten

5. Att lära för hållbar utveckling på grundläggande kurs i kemi, ekologi och statistik

 

 

Undervisning

Grundnivå:
Kemi, ekologi och statistik, 15 hp, KE0059 (kursansvarig)
Hortikulturell grundkurs, BI1144
Djurhållningens teknologi TN0310
Animalieproduktion I, BI1168

Master nivå
Insect chemical ecology, SLU-40080

Doktorand nivå
Analytical methods in Chemical Ecology

Forskning

1. Skillnad i biologisk attraktivitet mellan olika jästsorter
2. Kodning av mat- och sexualdofter i nervsystemet hos Drosophila   
3. Samband mellan fysiologisk status och doftuppfattning hos skadeinsekter
4. Fascinerande artrikedom i äpple mikrobiota

 

Samverkan

Jag samverkar med lärare i naturvetenskapliga ämnen på två gymnasieskolor i Lund, Polhemsskolan och Spyken. Vi representerar institutionen för växtskyddsbiologi vid skolornas NV-mässor och handleder ett större antal GA-arbeten varje år.

Jag samverkar också på den nystartade regionala SI-plattformen regional-si-plattform

Bakgrund

Fil kand i kemi, Lunds Universitet, 1980
Filosofie doktor i fysikalisk organisk kemi, Lunds Universitet 1988
Avhandlingens titel: ”Structure-activity relationships for analogues of (Z)-5-decenyl acetate, a sex pheromone component of the turnip moth, Agrotis segetum. Synthesis and conformational analysis.
Postdoktor, Eidgenössische Forschungsanstalt, Wädenswil, Schweiz 1988-89
Docent i Växtskyddsekologi – speciellt kemisk ekologi, SLU 1994
Universitetslektor i kemi, SLU 2007
Befodrad till professor med inriktning mot kemisk ekologi, SLU 2011

Handledning

- 2019 doktorand, Emina Mulaosmanovic, SLU, biträdande handledare
- 2018 doktorand, Mikael Molander, SLU, biträdande handledare

Publikationer i urval

GONZALEZ F., BENGTSSON J.M., WALKER W.B, RODRIGUES SOUSA M.F., CATTANEO A.M., MONTAGNÉ N., FOUCHIER A., ANFORA G., JACQUIN-JOLY E., WITZGALL P., IGNELL R., BENGTSSON M. A conserved odorant receptor detects the same 1-indanone analogs in a tortricid and a noctuid moth. Front Ecol Evol 3:131 (doi: 10.3389/fevo.2015.00131) (2015)

BENGTSSON M., BOUTITIE A., JÓSVAI J., TOTH M., ANDREADIS S., RAUSCHER S., UNELIUS R., WITZGALL P. Pheromone races of Cydia splendana (Lepidoptera, Tortricidae) overlap in host plant association and geographic distribution. Front Ecol Evol 2:46 (doi:10.3389/fevo.2014.00046) (2014)

WTZGALL P., PROFFIT M., ROZPEDOWSKA E., BECHER P.G., ANDREADIS S., CORACINI M., LINDBLOM T.U.T., REAM L.J., HAGMAN A., BENGTSSON M., KURTZMAN C.P., PISKUR J., KNIGHT A. "This is not an apple" - yeast mutualism in codling moth. J Chem Ecol 38:949–957 (2012)

BECHER P.G., FLICK G., ROZPEDOWSKA E., SCHMIDT A., HAGMAN A., LEBRETON S., LARSSON M.C., HANSSON B.S., PISKUR J., WITZGALL P., BENGTSSON M. Yeast, not fruit, is the prime cue for Drosophila melanogaster attraction, oviposition and development. Funct Ecol, 26:822-828 (2012)

Bengtsson M., Jaastad G., Knudsen G., Kobro S., Bäckman A.-C., Pettersson E. and Witzgall P. Plant volatiles mediate attraction to host and non-host plant in apple fruit moth Argyresthia conjugella. Entomol exp appl 118, 77-85 (2006)

WITZGALL P., ANSEBO L., YANG Z., ANGELI G., SAUPHANOR B., BENGTSSON M. Plant volatiles affect oviposition by codling moths. Chemoecology 31, 77-87 (2005). 2,3,4 http://dx.doi.org/10.1007/s00049-005-0295-7

YANG Z., BENGTSSON M., WITZGALL P. Host plant volatiles synergize response to sex pheromone in codling moth, Cydia pomonella. J chem Ecol 30, 619-629 (2004).


Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för växtskyddsbiologi
Telefon: +4640-415308
Postadress:
Växtskyddsbiologi, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 16, Alnarp