CV-sida

Marie Olsson

Marie Olsson

Kontaktinformation

Professor vid Institutionen för växtförädling
Telefon: +4640415351
Postadress:
Växtförädling, Box 190
234 22 LOMMA
Besöksadress: Sundsvägen 10, Alnarp