CV-sida

Marithe Lindelöf

Marithe Lindelöf
Jag arbetar som administrativ chef med övergripande frågor inom områdena ekonomi och personal.

Presentation

Jag har till uppgift att vara ett administrativt stöd till alla ledningsfunktioner inom institutionen. Det innebär bl.a. arbete med personalrekryteringar, budgetarbete, resultatuppföljning, bokslut, kontraktshantering. Jag medverkar i institutionens prefekt- och ledningsgrupp, leder och ansvarar för utveckling av verksamheten vid institutionens kansli.


Kontaktinformation

Administrativ chef vid Institutionen för stad och land; Administration
Telefon: +4618672348, +46727172348
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala