CV-sida

Marlén Tälleklint

Marlén Tälleklint
Jag arbetar som utbildningsadministratör inom grund- och forskarutbildningen.

Presentation

Jag jobbar framför allt med administrativt stöd till lärarna, registrering och uppdatering av information i Ladok samt publicering av examensarbeten i SLU:s open access-arkiv Epsilon. Jag är även ansvarig för institutionens arkiv.

Bakgrund

Jag har en fyraårig kandidatexamen i biologi från Umeå universitet och har tidigare bland annat arbetat som forskningsassistent inom uthållig samhällsbyggnad vid den här institutionen.

Publikationer i urval

Berg P.G., Hedfors P. & Tälleklint M. (2003) Intersensory Conception in Landscape Design – Biodiversity of Therapeutic Gardens, in Town Planning and in a New Synaesthesis Laboratory. Report to Formas 9 March 2005.

Berg P.G. & Tälleklint M. (2005) Gottsunda och kretsloppen – om att införa hållbara spillvattensystem i miljonprogrammets bostäder. Forskningsprogrammet Urban Water Rapport 2005:3 Chalmers Tekniska Högskola.

Kärrman E., Berg P.G., Olin B., Palme U., Rydhagen B., Schönning C., Söderberg H., Tälleklint M. (2005) Uthålliga spillvattensystem i Uppsala. Forskningsprogrammet Urban Water Rapport 2005:9 Chalmers Tekniska Högskola.


Kontaktinformation

Utbildningsadministratör vid Institutionen för stad och land; Administration
Telefon: +4618672671, +46703432321
Postadress:
Inst för stad och land, Box 7012
750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala