CV-sida

Martin Andersson

Martin Andersson
Postdoktor i agrarhistoria

Presentation

Jag disputerade 2018 vid Södertörns högskola på avhandlingen "Migration i 1600-talets Sverige".

Från och med hösten 2019 arbetar jag som postdoktor i agrarhistoria med forskning som handlar om agrar arbetskraft i Norden 1300-1600, ett projekt som heter "Från trälar till tjänstefolk".


Kontaktinformation
Postdoktor vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Uppsala