CV-sida

Martin Andersson

Martin Andersson
Forskare i agrarhistoria

Presentation

Min forskning handlar om arbete, befolkning och social struktur i medeltidens och 1500-talets Sverige. Jag disputerade i historia 2018 vid Södertörns högskola på en avhandling som undersökte olika slags migration i 1600-talets Sverige. Den visade att befolkningen var mycket rörligare än vad tidigare forskning antagit, särskilt i södra Sveriges slättbygder, men att de flesta inte flyttade särskilt långt. Jag undersökte också inflyttningen till städerna och hur kronan genom migrationslagstiftning förbjöd människor från att utvandra.

Sedan hösten 2019 arbetar jag som forskare vid Avdelningen för agrarhistoria på SLU. Här har jag bedrivit forskningsprojektet "Från trälar till tjänstefolk: legofolk i Sverige 1250–1600", vilket resulterat i en bok som utkommer våren 2023. I forskningsprojektet undersöker jag hur systemet med drängar och pigor ersatte trälar under medeltiden, samt studerar deras levnadsvillkor och underordning fram till sekelskiftet 1600.

Sedan 2021 är jag gästforskare vid universitetet i Cambridge. Mitt pågående forskningsprojekt "Fattigt arbetsfolk i Sverige 1300–1600", finansierat av Vetenskapsrådet, handlar om villkoren för de obesuttna i medeltidens och 1500-talets Sverige. Med utgångspunkt i skattelängder studerar jag också 1500-talets befolkningsutveckling och sociala struktur, till exempel effekterna av den kris som skapades av den mycket dödliga pestepidemin 1566 och missväxterna kring 1570.

Undervisning

Jag är ansvarig för vår agrarhistoriska distanskurs, "Jordbruket och samhället", vilken ges under höstterminerna.

Publikationer i urval

Från trälar till tjänstefolk: legofolk i Sverige 1250–1600, Lund: Nordic Academic Press 2023.

Migration i 1600-talets Sverige: Älvsborgs lösen 1613–1618, Malmö: Universus Academic Press 2018.

Länkar

Twitter: @martinhist


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Externt

Publikationslista: