CV-sida

Martin Andersson

Martin Andersson
Forskare i agrarhistoria

Presentation

Jag arbetar sedan hösten 2019 som postdoktor vid Avdelningen för agrarhistoria. Från och med september 2021 är jag gästforskare på CAMPOP (The Cambridge group for the history of population and social structure), vid Universitetet i Cambridge.

Mitt pågående forskningsprojekt "Fattigt arbetsfolk i Sverige 1300–1600", finansierat av Vetenskapsrådet, handlar om villkoren för de obesuttna i medeltidens och 1500-talets Sverige. I min forskning studerar jag även legofolk, drängar och pigor, under samma tid, medan jag i min avhandling (vid Södertörns högskola 2018) undersökte olika former av migration i 1600-talets Sverige.

Undervisning

Jag är ansvarig för vår agrarhistoriska distanskurs, "Jordbruket och samhället".


Kontaktinformation

Forskare vid Institutionen för stad och land; Avdelningen för agrarhistoria
Postadress:
Inst för stad och land
Box 7012
750 07 Uppsala
Besöksadress: Ulls väg 27, Externt