CV-sida

Martin van Ittersum

Martin Van Ittersum
Martin van Ittersum har en PhD i Agricultural and Environmental Science från Wageningen University. Han är professor i gruppen för växtproduktionssystem vid samma universitet och är gästprofessor på institutionen för växtproduktionsekologi vid SLU. Hans forskning och undervisning fokuserar på forskningskoncept och analysmetoder, design och integrerade bedömningar av odlingssystem, från odlingsfält till gård, regionalt och globalt.

Presentation

Martin van Ittersum har lett och leder ett stort antal internationella projekt som handlar om global livsmedelsförsörjning, integrerad bedömning av odlingssystem, skördenivåer, fosforbrist, klimatförändringar och cirkulära livsmedelssystem.

Läs mer om van Ittersum på Wageningen Universitys webb och i en nyhetsartikel från institutionen för växtproduktionsekologi, SLU.

Martin van Ittersum finns med på 2023 års lista över högt citerade forskare som sammanställs av Clarivate, företaget bakom Web of Science. Läs mer om det i artikeln Fyra SLU-forskare på listan med högt citerade forskare.

Kontakt: martin.vanittersum@wur.nl


Kontaktinformation

Gästforskare vid Institutionen för växtproduktionsekologi; Agrara odlingssystem
Telefon: +31651761713
Postadress:
Inst för växtproduktionsekologi, Box 7043
75007 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 16