CV-sida

Matilda Alfengård

Matilda Alfengård

Presentation

Jag har en kandidatexamen i Byggd miljö (inom stadsplanering), en magisterexamen i Hållbar stadsutveckling och en masterexamen i Landskapsarkitektur. Det är de sociala perspektiven som jag huvudsakligen är intresserad av, såsom frågor kring demokrati, maktstrukturer, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Särskilt intresserad är jag av regional utveckling, bostadsförsörjning och bostadspolitik.

Undervisning

Jag är delaktig i olika kurser på både masterprogrammet Hållbar stadsutveckling (HSU) och på Landskapsarkitektprogrammet. Främst i kurser som är inriktade på planering eller som fokuserar på hållbarhet.


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp