CV-sida

Matilda Alfengård

Matilda Alfengård

Presentation

Stadsplanerare med brett intresse kring sociala perspekiv inom landskapsarkitektur och Hållbar stadsutveckling. Särskilt intresserad  av  bostadsförsörjning och bostadspolitik.

Undervisning

Kursledare 

2021–2023, Stadens utmaningar, 15hp, mastersprogrammet Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning, årskurs 4. 

2022–2023, Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, 30 hp, - mastersprogrammet Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning, årskurs 5.

Delat kursledarskap

2020-2023, Hållbar utveckling av stadslandskapet – teorikurs, 15 hp, - mastersprogrammet Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning, årskurs 5

2020-2023, Hållbar utveckling av stadslandskapet – tillämpningskurs, 15 hp, - mastersprogrammet Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning, årskurs 5

Kursteam

2019-2022, Planeringens Grunder, 15 hp, Landskapsarkitektprogrammet, årskurs 2

2019-2023, Studio 3 – Stora Landskap, 15 hp, Landskapsarkitektprogrammet, årskurs 3

2019-2023, Large scale structures, analysis and EIA, 15 hp, Landskapsarkitektprogrammet, årskurs 4/5

2020-2023, Site, concept and theory, 15 hp, Landskapsarkitektprogrammet, årskurs 4/5

2020-2023, Transforming Urban Landscape, 15 hp, Landskapsarkitektprogrammet, årskurs 4/5

 

Annan undervisning vid SLU
Föreläser och undervisar i olika kurser på Landskapsarkitektprogrammet. 

Examinerar arbeten för:
Master och kandidat LARK, LAM, HSU, Ling, Tring, OHW, Food & Landscape 

Handleder arbeten för:
Master och kandidat LARK, LAM, HSU

Arbeten som tillfaller mig handlar oftast om
bostäder, stadsbyggande, planering, kritisk urbanteori, social hållbarhet, samverkan, medborgardialog, jämställdhet, genus, intersektionalitet, kollektivtrafik, infrastruktur


Kontaktinformation

Universitetsadjunkt vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Postadress:
Box 190
234 22 Lomma
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp, Alnarp