CV-sida

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Kontaktinformation
Professor vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Enheten för markbiologi
Telefon: +46-90-786 8375, +46-70-688 4409
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå