CV-sida

Mats Söderström

Mats Söderström
Forskare vid Precisionsodling och pedometri, Inst för mark o miljö, SLU i Skara inom geografisk datahantering och spatial analys, GIS, GPS, fjärranalys och proximal sensing av jordar och grödor.

Presentation

Nationell representant i International Society for Precision Agriculture (ISPA) och i styrgruppen för European Conference for Precision Agriculture (ECPA). Var bland de första i Sverige att beskriva och utveckla principerna för modern precisionsodling med GIS- och GPS-teknik. Har i samarbete med lantbruksnäringen arbetat med utvecklingen av t ex markkartering med interpolerade kartor och införandet av sensorteknik i svensk växtodling. Medverkat i och varit med och drivit kompetensplattformen Precisionsodling Sverige (POS) sedan starten (precisionsskolan.se). Tagit fram ny metodik för karläggning av tungmetaller.

Erfarenhet från en lång rad nationella och internationella projekt, många även interdisciplinära, under de senaste 25 åren. Erfarenhet från arbete, forskning och utbildning inom EU, Brasilien, Karibien, Egypten, Tunisien, Indien och Burkina Faso.

Deltar varje år i flera konferenser och seminarier samt medverkar i och tar fram kurser inom fortbildning och utbildning av lantbrukare, rådgivare och studenter. Erfarenhet som lärare inom grundutbildning och doktorandkurser vid Göteborgs Universitet, SLU, Karlstad Universitet och Chalmers.

Andra tidigare arbetsgivare är t ex FN:s miljöprogram (UNEP), Sweco Position, Lantmännen and SSPA Maritime consulting.

Publikationer i urval


Kontaktinformation

Universitetslektor vid Institutionen för mark och miljö; Markens näringsomsättning
Telefon: +4651167244, +46706670502
Postadress:
Inst f mark och miljö, precisionsodling, Box 234
53223 SKARA
Besöksadress: Gråbrödragatan 19, Skara