CV-sida

Mattias Sköld

Mattias Sköld

Presentation

Mattias huvudsakliga forskningsintressen är marina bottendjurs ekologi, ekosystemeffekter av fiske på biologisk mångfald och bevarandefrågor. Han är också forskningssamordnare för forskningsfartyget RV Svea.

Undervisning

Principles of Fisheries Science

https://internt.slu.se/en/nyheter-originalen/2016/10/apply-for-slu-aquas-master-course-principles-of-fisheries-science/

Forskning

How does bottom trawling affect seafloor integrity, water quality and protected areas in the Baltic Sea? Huvudsökande Stockholms Universitet, prof. Clare Bradshaw. Finsierat av FORMAS.

Fish interactions in the marine benthic habitat: a knowledge gap in Baltic Sea fish ecology and multispecies fisheries management. Huvudsökande SLU, prof. Michele Casini. Finsierat av FORMAS.

CARAMBHA - Cumulative impact assessment of marine benthic habitats. Huvudsökande: Dr. Antonia Nyström Sandman, AquaBiota Water Research AB. Andra partners Stockholms Universitet, SGU, Hafok AB. Finansierat av Naturvårdsverket.

Miljöanalys

Fiskefria områden

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/forskning/hallbart-fiske/fiskefria-omraden/

Rådgivning om och uppföljning av fiskeregleringar i marina skyddsområden

Övervakning av epifauna i Kattegatt och Skagerrak

Internationella havsforskingsrådet (ICES) alternate medlem i the Advisory Committee (ACOM)

https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/internationell/ices/

Handledning

Biträdande handledare för doktorand Said Mgeleka vid Stockholms Univeristet.

Publikationer i urval

Linders, T., Nilsson, P., Wikström, A., Sköld, M. 2017. Distribution and fate of trawling induced suspension of sediments in a marine protected area. ICES Journal of Marine Science.  https://doi.org/10.1093/icesjms/fsx196 
 

Sköld, M., Göransson, P., Jonsson, P., Bastardie, F., Blowqvist, M., Agrenius, S., Hiddink, J.G., Nilsson, H.C., Bartolino, V. 2018. Effects of chronic bottom trawling on soft seafloor macrofauna in the Kattegat. Marine Ecology Progress Series. 586: 41-55. doi.org/10.3354/meps12434

van Denderen P.D., S. G. Bolam, R. Friedland, J. G. Hiddink, K. Norén, A. D. Rijnsdorp,
M. Sköld, A. Törnroos, E. A. Virtanen, S. Valanko. 2019. Evaluating impacts of bottom trawling and hypoxia on benthic communities at the local, habitat, and regional scale using a modelling approach. ICES Journal of Marine Science, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsz219

Silas M.O, S.A. Mgeleka, P. Polte, M. Sköld, R. Lindborg, M. De la Torre-Castro, M. Gullström. 2020. Adaptive capacity and coping strategies of small-scale coastal fisheries to declining fish catches: Insights from Tanzanian communities. Environmental Science and Policy 108: 67-76, https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.03.012

Hentati‑Sundberg J, C. Raymond, M. Sköld, O. Svensson, B. Gustafsson, S. Bonaglia. 2020. Fueling of a marine‑terrestrial ecosystem by a major seabird colony. Scientific Reports 10:15455. https://doi.org/10.1038/s41598-020-72238-6

Bradshaw C, Jakobsson M, Brüchert V, Bonaglia S, Mörth C-M, Muchowski J, Stranne C, Sköld M. 2021. Physical Disturbance by Bottom Trawling Suspends Particulate Matter and Alters Biogeochemical Processes on and Near the Seafloor. Frontiers in Marine Science 8:1127. DOI=10.3389/fmars.2021.683331
 

Brynh, A., Bergek, S., Bergström, U., Casini, M., Dahlgren, E., Ek, C., Hjelm, J., Königsson, S., Ljungberg, P., Lundström, K., Lunneryd, S-G., Ovegård, M., Sköld, M., Valentinsson, D., Vitale, F., Wennhage, H. 2022. Which factors can affect the productivity and dynamics of cod stocks in the Baltic Sea, Kattegat and Skagerrak? Ocean and Coastal Management 223: 106154. doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106154

Sköld, M., Börjesson, P., Wennhage, H., Hjelm, J., Lövgren, J., Ringdahl, K. 2022. A no-take zone and partially protected areas is not enough to save the Kattegat cod, but enhances biomass and abundance of the local fish assemblage. ICES Journal of Marine Science, 0, 1-16. DOI: 10.1093/icesjms/fsac152

Bradshaw, C., Corell, H., Sköld, M. 2023. Sediment suspended by bottom trawling can reduce reproductive success in a broadcast spawning fish. Estuarine, Coastal and Shelf Science https://doi.org/10.1016/j.ecss.2023.108232


Kontaktinformation

Forskare FLK vid Institutionen för akvatiska resurser; Havsfiskelaboratoriet, gemensamt
Telefon: +46104784046, +46705378774
Postadress:
Havsfiskelaboratoriet,
Turistgatan 5
453 30 LYSEKIL
Besöksadress: Turistgatan 5, Lysekil

Publikationslista: